باید ها و نباید ها در رايتينگ آیلتس

  1. حداقل تعداد واژگان را رعایت کنید ( صد و پنجاه کلمه برای تسك یک و دویست و پنجاه کلمه برای تسك دو). کمتر از این تعداد نوشتن، بیش از چیزی که فکر میکنید از شما نمره كم میکند! لازم است بدانید، در صورت شک کردن، ممتحن تک تک واژگان را می‌شمارد.
  2. به “همه” سوال پاسخ دهید و به چیزی غیر از آن پاسخ ندهید.
  3. پاراگراف به پاراگراف جلو بروید و هرگز در ابتدای پاراگراف ها شماره گذاری یا عدد گذاری نکنید.
  4. هر پاراگراف فقط “یک” ایده اصلی دارد که در آغاز پاراگراف در یک جمله ساده و کلی به نام topic sentence بیان شده است.
  5. سعی کنید در مقدمه و در ابتدای هر پاراگراف کاملاً روشن نمایید که چه میخواهید بگویید. اگزمينر نبایست با ایده های فی البداهه شما شوکه شود. این میتواند با sign posting یا blue prints محقق شود.
  6. در تسك یک آکادمیک، ندادن overview در پاراگراف آخر ( یا اول: فرقی نمیکند)، یعنی حداکثر نمره 5.5 برای آن تسك. در تسك یک جنرال، clincher در پاراگراف آخر چنین اهمیتی ندارد و فقط “حس اختتام” است که باید به اگزمينر داده شود.
  7. برای رايتينگ خود، عنوان یا تیتر ننویسید! به هیچ وجه!
  8. انواع متنوع و مختلف” ساختارهای گرامری و واژگان و کالو کیشن ها بسیار مهمتر و نمره آور تر از “دو یا سه” ساختار و لغت “بسیار پیچیده و کم کاربرد” برای شما نمره به ارمغان می آورند. تنوع در عین روشنی و سادگی!
  9. پس از نوشتن، حداقل دو دقیقه وقت صرف یافتن خطاهای احتمالی یا proof reading نمایید. با تمرین، سعی کنید همیشه حداقل دو تا سه دقیقه وقت اضافه بیاورید که صرف این کار بی نهایت مهم شود.
  10. حفظی و کلیشه‌ای ننویسید. این کار در رايتينگ خودکشی است. با تمرین خلاقیت خود را افزایش دهید و اورجینال باشید.