تخلفی از سوی مراکز ایرانی (پروشات و شکوه) رخ نداده است!

توضیح: شایعاتی در فضای مجازی از سوی برخی افراد و موسسات سودجو منتشر میشود که سنترهای ایرانی به دلیل مواردی همچون تقلب های سازمان یافته یا فروش سؤال، تعلیق شده اند.

توجه داشته باشید که اگر کوچکترین تخلفی در این زمینه وجود داشت، قطعا نام موسساتی همچون پروشات و شکوه هنوز جزو موسسات مورد تأیید سازمان سنجش نبودند!

هیچ اختلاف مالی بین مراکز ایرانی و IDP که منجر به تعلیق آزمونهای آنها شود وجود نداشته است.

بر خلاف تمامی شایعات، مجوز مراکز پروشات و شکوه به هیچ عنوان لغو نشده است. با مراجعه به سایت رسمی سازمان سنجش میتوان نام این مؤسسات را در لیست مراکز مجاز (این لینک) مشاهده کرد.

پنل ثبت نام مراکز پروشات و شکوه از سوی IDP معلق شده است.

این اقدام IDP کاملا بدون هماهنگی قبلی با سنترها بوده.

بر اساس اطلاعات موثق، IDP هیچ توضیح رسمی را در خصوص دلیل این تعلیق به سنترها نداده است.

موارد احتمالی:

به دلیل ملاحظات مالی بین دو مرکز CES و IDP، سازمان IDP تا زمان تعیین تکلیفهای قانونی و مالی، کلیه سنترهای تحت نظر CES را نه تنها در ایران بلکه در سایر کشورها نظیر استرالیا، امارات و عربستان نیز به حالت تعلیق درآورده است.

شایان ذکر است CES سازمانی است که مراکز جدید آزمون آیلتس در ایران نظیر پروشات و شکوه زیر مجموعه آن هستند و مرکز IDP با CES قرارداد داشته است.

مطالعه برترین مطالب شهر آیلتس را به شما پیشنهاد میکنیم :

آیلتس تضمینی ، کلاس خصوصی آیلتس ، آموزش آیلتس آنلاین