تخلفی از سوی مراكز ايرانی (پروشات و شكوه) رخ نداده است!

توضیح: شایعاتی در فضای مجازی از سوی برخی افراد و موسسات سودجو منتشر میشود كه سنترهای ایرانی به دلیل مواردی همچون تقلب های سازمان یافته یا فروش سؤال، تعلیق شده اند.

توجه داشته باشید كه اگر كوچكترین تخلفی در این زمینه وجود داشت، قطعا نام موسساتی همچون پروشات و شكوه هنوز جزو موسسات مورد تأیید سازمان سنجش نبودند!

مطالعه برترین مطالب شهر آیلتس را به شما پیشنهاد میکنیم :

آیلتس تضمینی ، کلاس خصوصی آیلتس ، آموزش آیلتس آنلاین

هیچ اختلاف مالی بین مراكز ایرانی و IDP كه منجر به تعلیق آزمونهای آنها شود وجود نداشته است.

بر خلاف تمامی شایعات، مجوز مراكز پروشات و شكوه به هیچ عنوان لغو نشده است. با مراجعه به سایت رسمی سازمان سنجش میتوان نام این مؤسسات را در لیست مراكز مجاز (این لینک) مشاهده كرد.

پنل ثبت نام مراكز پروشات و شكوه از سوی IDP معلق شده است.

این اقدام IDP كاملا بدون هماهنگی قبلی با سنترها بوده.

بر اساس اطلاعات موثق، IDP هیچ توضیح رسمی را در خصوص دلیل این تعلیق به سنترها نداده است.

موارد احتمالی:

به دلیل ملاحظات مالی بین دو مرکز CES و IDP، سازمان IDP تا زمان تعیین تكلیفهای قانونی و مالی، كلیه سنترهای تحت نظر CES را نه تنها در ایران بلكه در سایر کشورها نظیر استرالیا، امارات و عربستان نیز به حالت تعلیق درآورده است.

شایان ذکر است CES سازمانی است که مراکز جدید آزمون آیلتس در ایران نظیر پروشات و شکوه زیر مجموعه آن هستند و مرکز IDP با CES قرارداد داشته است.