تدریس خصوصی

مزایا و علل موفقیت در دوره های خصوصی یادگیری زبان انگلیسی :

  1. تنظیم برنامه آموزشی با توجه به استعداد و قدرت یادگیری دانش پژوه بطور فردی.
  2. مانور استاد برای تغییر روش آموزشی نسبت به روانشناسی یادگیری یک دانش پژوه.
  3. اختصاص چندین برابر زمان مکالمه به دانش پژوه نسبت به کلاس های گروهی.
  4. استفاده از اساتید حرفه ای حتی برای دوره های مبتدی.
  5. استفاده بهینه از هزینه با توجه به کارآمدی و اثربخشی دوره های یادگیر.


تدریس خصوصی آیلتس کلمه کلیدی :

تدریس خصوصی آیلتس , تدریس خصوصی تافل , آیلتس , تافل , مکالمه , تدریس خصوصی ,یادگیری زبان انگلیسی , تدریس خصوصی زبان انگلیسی