ترتیب قرار گرفتن صفات

تدریس خصوصی تافل

ترتیب قرار گرفتن صفات

 1. صفات بیشتر اوقات قبل از اسم می آیند و ترتیب قرار گرفتن آنها کمی پیچیده و گاهی اوقات گیج کننده اند.

  برای مثال :

  اول اندازه آن شی بعد جدید یا قدیمی بودن آن چیز و بعد شکل آن و بعد صفت رنگ استفاده شود و بعد جایی که آن چیز از آنجا می آید و سپس جنس آن چیز (یعنی از چه چیزی ساخته شده است) و بعد هدف از ساخت آن چیز (یعنی آن چیز به چه دردی می خورد) و در آخر نام آن.

  مثال:

  Big Old Red Spanish Leather Riding boots

 2. صفات دیگر قبل ازاین صفات می آیند ولی طرز قرار گرفتن آنها به قدری پیچیده است که نمی توان قانون ثابتی برای نوشتن آنها ارائه کرد

  برای مثال:

  A big black cat. (Not a black big cat)

  یک گربه سیاه بزرگ

  The round glass table. (Not the glass round table)

  میزشیشه ای گرد

 3. کلماتی مثل first , last , next معمولاً قبل از اعداد به کار می روند.

  The first three days. (Not the three first days)

  سه روز اول

  My last two jobs. (Not my two last jobs)

  دو شغل آخر من

جای قرار گرفتن صفات در جمله

 1. [hr height=”30″ style=”default” line=”default” themecolor=”1″]قبل از اسم

  The new secretary doesn’t like me.

  منشی جدید مرا دوست ندارد

  She married a rich businessman.

  او با یک تاجر ثروتمندی ازدواج کرد

 2. بعد از افعال ربطی مثل : seem , look , appear , feel , …

  That dress is new, isn’t it?

  آن لباس نو است نه؟

  He looks rich.

  او ثروتمند به نظر می رسد.

 3. بعضی از صفات بعد از فعل می آیند و نمی توان قبل از اسم از آنها استفاده کرد.

  مثل :

  ill, well, afraid, alive, alone, asleep, …

  به جای آنها ما می توانیم از صفات زیر قبل از اسم استفاده کنیم .

  sick, healthy, frightened, living, lone, sleeping, …

  He looks ill. (He is a sick man)

  او مریض به نظر میرسد

  Your mother is very well. (She is a very healthy woman)

  حال مادر شما خیلی خوب است. (او زن سالمی است)

  She is asleep. (Here is a sleepy baby)

  او خواب است . (کودک خواب اینجا است)

 4. وقتی که صحبت از اندازه و اندازه گیری است صفت اندازه بعد از اسم واحد اندازه گیری می آید .

  Two meters high. (Not high two meters)

  ارتفاع دو متر

  Ten years old

[hr height=”10″ style=”default” line=”default” themecolor=”1″] [hr height=”10″ style=”default” line=”default” themecolor=”1″]

تدریس خصوصی آیلتسبرچسب ها :

آموزش زبان , آموزش زبان انگلیسیتدریس خصوصی تافل , تدریس خصوصی آیلتس , تدریس خصوصی زبان انگلیسی , تدریس خصوصی مکالمهخصوصی مکالمه انگلیسی , خواندن انگلیسی,گرامر زبان انگلیسی, یادگیری زبان انگلیسی , تدریس خصوصی تافل , تدریس خصوصی آیلتس

مطالعه برترین مطالب شهر آیلتس را به شما پیشنهاد میکنیم :

آیلتس تضمینی ، کلاس خصوصی آیلتس ، آموزش آیلتس آنلاین