تم های مختلف در اسپیکینگ

هشت موضوع اصلی که توانایی شما در انجام آنها در اسپیکینگ سنجیده می‌شود.

  1. introduce yourself
  2. agree or disagree
  3. ask someone to repeat or explain
  4. give arguments for and against
  5. make guesses
  6. talk about your own experiences
  7. justify a point of view
  8. talk about work/study experience and plans

توصیه می شود با نگاهی به دیکشنری های موضوعی ( مثل لانگمن) تم های فوق را بررسی کرده و انواع مختلف واژگان و کالوکیشن هاى مرتبط را فیش برداری کنید.

مطالعه برترین مطالب شهر آیلتس را به شما پیشنهاد میکنیم :

آیلتس تضمینی ، کلاس خصوصی آیلتس ، آموزش آیلتس آنلاین