حدس زدن معنی با توجه به متن در Reading

حدس زدن معنی با توجه به متن در Reading

جدس زدن معنی با توجه به متن” چه معنی و مفهومی دارد؟

هنگامی که معنای یک کلمه یا یک عبارت را در متن داده شده در Reading متوجه نمی شوید، به این تکنیک احتیاج خواهید داشت. این روش به شما کمک می کند تا مفهوم آن کلمه را از نشانه های داده شده در متن به درستی حدس بزنید، نشانه هایی از جمله تیتر متن، پاراگراف های دیگر و لغات اطراف همان کلمه ی مشکل.

چرا این کار مهم است؟

  • شما همیشه با کلماتی در متن مواجه خواهید شد که معنای آن ها را نمی دانید.
  • به طور کلی IELTS قصد دارد این توانایی شما را محک بزند چرا که در صورت رفتن به یک کشور انگلیسی زبان به این تکنیک احتیاج خواهید داشت.
  • اگر با چنین لغاتی در متن و در روز امتحان خود مواجه شوید، استرس نمی گیرید و می دانید که با آن ها چه کنید.

چگونه می توانید بهتر شوید؟

  • هر روز مطالعه کنید و بخوانید.
  • هنگام رویارویی با یک لغت جدید به جای چک کردن معنی آن در فرهنگ لغات، سعی کنید مفهوم آن را حدس بزنید.
  • به تیتر متن، پاراگراف های دیگر ودیگر لغات موجود در متن دقت کنید تا به حدس زدن شما کمک کند.
  • این کار را به یک فعالیت روتین تبدیل کرده وآن را تکرار کنید.
  • دفترچه ای برای کلمات جدید خود داشته باشید تا بتوانید دایره ی لغات خود را افزایش دهید.

مطالعه برترین مطالب شهر آیلتس را به شما پیشنهاد میکنیم :

آیلتس تضمینی ، کلاس خصوصی آیلتس ، آموزش آیلتس آنلاین