“حذف به قرینه” در رایتینگ و اسپیکینگ

هر گاه معنا روشن باشد، عناصر تکراری در کلاز های کنار هم را می توان حذف کرد. به این عمل ellipsis می گوییم و در رایتینگ و اسپیکینگ نمرات گرامر پیچیده را برای ما به ارمغان می آورند.
مثال :

He painted the walls brown and (he painted) the trimming white.

We asked john to come at ten and ( we asked) Bill ( to come) at noon.

واژگان داخل پرانتز حذف می شوند. جملات حاصله، elliptical sentences نام دارند و در آیلتس بسیار نمره آور محسوب می‌شوند.
تمرین :

Combine the following into elliptical sentences :

  • We considered the plan good. We did not consider it bad.
  • He had the house painted. He did not have the garage painted.
  • At the camp the men began to put up the tents and the women began to prepare the dinner.
  • Many people don’t want to do volunteer work to help others. Fortunately there are many other people who want to do volunteer work to help others.

نکته: ساختار فوق نه تنها نمره گرامر بالایی دارد، بلکه با ایجاد یک مرجع کاذب و بازگشت به همان مرجع، نمره CC را در رایتینگ و روان صحبت کردن را در اسپیکینگ، به طرز شگفت انگیزی بالا می‌برد ( در صورت استفاده درست و وسیع البته! ).
معمولاً کندیدت ایرانی آیلتس، برای به حد نصاب ( صد و پنجاه و دویست و پنجاه واژه) رساندن رایتینگ خود، “الیپسیس” را انجام نمیدهد و فکر میکند با این کار اوضاع بهتر می‌شود: در حالی که یک رایتینگ بی رمق و تکراری و کسل کننده تحویل داده است.

منطقی و صحیح اما “بی رحمانه” حذف کنید و در دام تکرار مکررات نیافتید!

مطالعه برترین مطالب شهر آیلتس را به شما پیشنهاد میکنیم :

آیلتس تضمینی ، کلاس خصوصی آیلتس ، آموزش آیلتس آنلاین