حرف های اضافه

تدریس خصوصی تافل

با توجه به نمونه های زیر برای هر کدوم حرف اضافه ی خودش رو استفاده میکنیم on- in-at

“I’m in the shower.”
“I’m in the lobby.”
“I’m in a car.”
“I’m in a house.”
“I’m in a school.” the physical location is general.

Here are some examples:

“I’m at the grocery.”
“I’m at the mall.”
“I’m at the doctor’s office.”
“I’m at the park.”
“I’m at the airport.”

However, in some cases you can use ‘at’ and ‘in’ interchangeably.

Here are some examples:

“I’m at the mall.”
“I’m in the mall.”
“I’m at the park.”
“I’m in the park.”
“I’m at the grocery.”
“I’m in the grocery.”

Using the word ‘on’ is referring to a non physical location such as your time being utilized by something else.

Here are some examples:

“I’m on the phone.”
“I’m on my computer.”
“I’m on a bus.”تدریس خصوصی آیلتس برچسب ها :

آموزش زبان , آموزش زبان انگلیسی , آیلتس , امتحان آیلتس , امتحان تافل , تافل, تدریس خصوصی تافل , تدریس خصوصی آیلتس , تدریس خصوصی زبان انگلیسی , تدریس خصوصی مکالمه , خصوصی آیلتس , خصوصی تافل , خصوصی مکالمه انگلیسی ,ielts,toefl

مطالعه برترین مطالب شهر آیلتس را به شما پیشنهاد میکنیم :

آیلتس تضمینی ، کلاس خصوصی آیلتس ، آموزش آیلتس آنلاین