ده کلید واژه اساسی و مهم در لیسنینگ و ریدینگ آیلتس

تدریس خصوصی تافل
  • افعالی که حالت علت و معلول دارند مثل bring about, lead to…
  • واژگان محدود کننده مثل only…
  • مقادیر کمی مثل all, majority,  little…
  • صفات کیفی مثل particular, inevitable, mistaken…
  • قیود کیفیتی مثل largely,  slightly…
  • اعداد
  • افعال منفی مثل ignore,  fail…
  • افعال یا عباراتی که شک و تردید را القا می‌کنند مثل: suggest…
  • هر عبارت قیاسی یا هر قیاس بین دو چیز یا بیشتر
  • افعالی که ارتباط میان چند چیز را میرسانند مثل connect,  link…
مطالعه برترین مطالب شهر آیلتس را به شما پیشنهاد میکنیم :

آیلتس تضمینی ، کلاس خصوصی آیلتس ، آموزش آیلتس آنلاین