دوره ریشه شناسی لغت Etymology

دوره ریشه شناسی لغت را شاید بتوان یکی از جذابترین دوره های آموزشی زبان انگلیسی در سطوح متوسط و پیشرفته دانست . دراین دوره زبان آموزان با بخشهای ساختاری لغات انگلیسی که عمدتا” ریشه ، پسوند و پیشوند های یونانی ، آنگلوساکسون و لاتین می باشد آشنا شده و در حقیقت توان تجزیه لغات انگلیسی را به اجزای سازنده آنها پیدا می کنند.بدست آوردن این مهارت باعث یادگیری فوق العاده سریع لغات شده به نحوی که تقریبا” فراموشی لغت امری بعید به نظر خواهد رسید .

برای نمونه می توان مثال ساده ذیل را جهت روشن شدن مباحث دوره ریشه شناسی ارائه نمود.

در زبان انگلیسی ریشه –Hum به خاک مرتبط بود ه و تقریبا” تمامی لغاتی که –Hum را در دل خود دارند ارتباطی با خاک دارند برای نمونه می توان از این لغات نام برد.موجود خاکی Human ، خاکی و افتاده Humble ، از خاک درآوردن (نبش قبر کردن ) Exhume ، گیاخاک Humus

طی این دوره ریشه ها و وندها بطور مفصل مورد بحث قرارگرفته و در نهایت زبان آموز بازه وسیعی از لغات آکادمیک و مشکل را که فراگیری آنها بدون تسلط به ریشه ها تقریبا” غیر ممکن است به سهولت و آسانی فرامی گیرد شرکت در این دوره به تمامی زبان آموزان سطح متوسط ، پیشرفته و متقاضیان آزمون های کارشناسی ارشد ، دکترا، GRE,GMAT ,IELTS,TOEFL توصیه می گردد.

مدرس : دکتر اشراق