رایتینگ آیلتس Grammar & Range

رایتینگ آیلتس Grammar & Range

رایتینگ آیلتس Grammar & Range

برای انجام دو کار در آزمون نوشتن آکادمیک IELTS به شما ۱ ساعت مجاز خواهد داد.

دو بخش از این آزمون نوشتن تمرین در دو صفحه وب جداگانه ارائه شده است.

در آزمون واقعی نوشتن خود را در یک کتابچه  انجام خواهید داد.

زمان سنجی
زمان مجاز برای آزمون نوشتن آکادمیک آیلتس،  ۶۰ دقیقه است.
خودتان زمان بگذارید و فقط یک ساعت زمان بگذارید تا هر دو بخش تست را انجام دهید.

task 2 دو برابر بیشتر از task 1 به نمره Writing کمک می کند.

نوشتن task 1

شما باید حدود ۲۰ دقیقه برای task 1 صرف کنید
به سبک رسمی بنویسید
حداقل ۱۵۰ کلمه بنویسید

نوشتن task 2

شما باید حدود ۴۰ دقیقه را برای task 2 صرف کنید
به سبک رسمی بنویسید
حداقل ۲۵۰ کلمه بنویسید

در آزمون واقعی دستورالعمل های زیر به شما داده می شود:

این مقاله سؤال را باز نکنید تا اینکه به شما گفته شود این کار را انجام دهید
نام خود را در فاصله های بالای صفحه بنویسید
دستورالعمل های مربوط به هر کار را با دقت بخوانید
به هر دو کار پاسخ دهید
حداقل ۱۵۰ کلمه برای task 1 بنویسید
حداقل ۲۵۰ کلمه برای task 2 بنویسید
پاسخ های خود را در جزوه پاسخ بنویسید
به طور واضح با قلم یا مداد بنویسید. ممکن است تغییراتی ایجاد کنید، اما اطمینان حاصل کنید که کار شما به راحتی قابل خواندن است
در پایان آزمون ، هم برگه سوال و هم جزوه پاسخ خود را ارائه دهید.

مرور
پس از اتمام هر دو کار ، کار خود را مرور کنید. برای دیدن نمونه های خوب نحوه تکمیل آزمون Writing ، پاسخ های مختلف را در شهر آیلتس مرور کنید.

آموزش رایتینگ آیلتس

academic – task 1
این اولین بخش از آزمون نوشتن دانشگاهی IELTS شماست. باید حدود ۲۰ دقیقه روی آن وقت بگذارید.

academic – task 1
این دومین بخش از آزمون نوشتن دانشگاهی IELTS شماست. باید حدود ۴۰ دقیقه روی آن وقت بگذارید.

رایتینگ آیلتس Grammar & Range

What exactly are examiners looking for in terms of “grammatical range and accuracy”?
Are there any specific tenses or types of sentence that should be included in the essay?

Here’s the answer:

The main thing is to reduce the number of mistakes that you make.
An essay that contains no mistakes is likely to get a 9 for grammar, regardless of the types of sentence that it may or may not contain.

There is nothing in the scoring criteria about including specific tenses or sentence constructions.
If there is a nice mix of long and short sentences in your essay, you’ll meet the grammar requirements. Remember:
as soon as you write a “long” sentence you are naturally going to use connectives (linking words),
which will make the sentence ‘compound’ or ‘complex’.
So, don’t think too much about the grammar – just aim to reduce the number of mistakes that you make, and try to include a few longer sentences.


مطالب بیشتر:

مطالعه برترین مطالب شهر آیلتس را به شما پیشنهاد میکنیم :

آیلتس تضمینی ، کلاس خصوصی آیلتس ، آموزش آیلتس آنلاین