رایتینگ تسک دو جنرال و آکادمیک

برای هر رایتینگ تسک دو، پیشنهاد می شود پنج مرحله ذیل طی شود :

  1. Understanding the question thoroughly
  2. Brainstorming
  3. Planning the paragraphs
  4. Writing
  5. Proofreading

همانطور که روشن است، در مرحله اول سعی می کنیم تمام کی ورد ها و جنبه های سوال را درک کنیم.

در مرحله دوم با یک طوفان ذهنی هر چه در ذهن داریم به صورت چرک نویس گوشه ای مینویسیم. سپس نکات بی‌ربط به کی ورد ها و سوال را حذف میکنیم.

آنگاه برنامه پاراگراف بندی را طبق پلن برین استورمینگ انجام می‌دهیم.
آنگاه طبق پلن متن را مینویسم و بعد غلط گیری میکنیم.

توصیه می‌شود برای مراحل اول تا سوم “پنج دقیقه”، مرحله چهارم “سی و دو دقیقه” و مرحله آخر “سه دقیقه” وقت بگذاریم.

تمرین:
طبق برنامه پیشنهادی فوق یک رایتینگ تسک دو در مورد تاپیک واقعی آیلتس زیر( مربوط به چهار ماه پیش) بنویسید :

There should be a legal limit of getting married only after one gets 21.
To what extent do you agree or disagree?

نکته :

   1. از واژگان و کالوکیشن هاى مرتبط در هر پاراگراف حداقل چهار بار استفاده شود.
   2. در هر پاراگراف حداقل سه ساختار پیچیده که در بالا ذکر شد استفاده گردد.
   3. دقت کنید off topic ننویسید.
مطالعه برترین مطالب شهر آیلتس را به شما پیشنهاد میکنیم :

آیلتس تضمینی ، کلاس خصوصی آیلتس ، آموزش آیلتس آنلاین