رایتینگ تسک ۲

رایتینگ تسک ۲

از نکات بسیار مهم در موضوعاتی که در آزمون واقعی آیلتس در بخش دوم رایتینگ داده می شوند، کلمه and می باشد که می تواند تاثیر بسیار مهمی بر پوشش سوال و کار داده شده یا بخش Task Response ما داشته باشد.
به موضوع زیر دقت کنید:

Nowadays many young people are often spending their free time in shopping centers. This has a negative effect on the youths and the society. To what extent do you agree or disagree with this statement? Give your opinion and relevant examples.

کافی است کلمه AND را نادیده بگیرید و بجای تمرکز بر روی جوان ها و جامعه، فقط بر روی یکی از آنها تمرکز کنید، مطمئنا نمره بخش TR یا پوشش سوال داده شده را از دست خواهید داد.

پس توصیه ما صرف یک زمان چند دقیقه ای بسته به سرعت شما و دقت شما بر روی سوال و فهم و آنالیز و پیداکردن کلمات کلیدی سوال می باشد.


مطالب بیشتر:

مطالعه برترین مطالب شهر آیلتس را به شما پیشنهاد میکنیم :

آیلتس تضمینی ، کلاس خصوصی آیلتس ، آموزش آیلتس آنلاین