روش کدینگ لغت برای بخاطر سپردن لغات کتاب ۵۰۴ و ۱۱۰۰(پارت ۱)

لغات 504و 1100

abandon

تدریس خصوصی تافل
تدریس خصوصی تافل
[hr height=”30″ style=”default” line=”default” themecolor=”1″]

keen

تدریس خصوصی تافل
تدریس خصوصی تافل
[hr height=”30″ style=”default” line=”default” themecolor=”1″]

jealous

تدریس خصوصی تافل
تدریس خصوصی تافل
[hr height=”30″ style=”default” line=”default” themecolor=”1″]

Tact

تدریس خصوصی تافل
تدریس خصوصی تافل
[hr height=”30″ style=”default” line=”default” themecolor=”1″]

oath

تدریس خصوصی تافل
تدریس خصوصی تافل
[hr height=”30″ style=”default” line=”default” themecolor=”1″]

vacant

تدریس خصوصی تافل
تدریس خصوصی تافل
[hr height=”30″ style=”default” line=”default” themecolor=”1″]

hardship

تدریس خصوصی تافل
تدریس خصوصی تافل
[hr height=”30″ style=”default” line=”default” themecolor=”1″]

gallant

تدریس خصوصی تافل
تدریس خصوصی تافل
[hr height=”30″ style=”default” line=”default” themecolor=”1″]

accustomed

تدریس خصوصی تافل
تدریس خصوصی تافل
[hr height=”30″ style=”default” line=”default” themecolor=”1″]

bachelor

تدریس خصوصی تافل
تدریس خصوصی تافل

تماس با پشتیبانی
ارسال به واتس اپ