روش کدینگ لغت برای بخاطر سپردن لغات کتاب ۵۰۴ و ۱۱۰۰(پارت ۱۲)

لغات 504و 1100

dread

 

dread

[hr height=”30″ style=”default” line=”default” themecolor=”1″]

masculine

masculine

[hr height=”30″ style=”default” line=”default” themecolor=”1″]

menace

menace

[hr height=”30″ style=”default” line=”default” themecolor=”1″]

tendency

 tendency

[hr height=”30″ style=”default” line=”default” themecolor=”1″]

underestimate

underestimate

[hr height=”30″ style=”default” line=”default” themecolor=”1″]

victorous

victorious

[hr height=”30″ style=”default” line=”default” themecolor=”1″]

numerous

numerous

[hr height=”30″ style=”default” line=”default” themecolor=”1″]

flexible

flexible

[hr height=”30″ style=”default” line=”default” themecolor=”1″]

evidence

evidence

[hr height=”30″ style=”default” line=”default” themecolor=”1″]

solitary

solitary

مطالعه برترین مطالب شهر آیلتس را به شما پیشنهاد میکنیم :

آیلتس تضمینی ، کلاس خصوصی آیلتس ، آموزش آیلتس آنلاین