روش کدینگ لغت برای بخاطر سپردن لغات کتاب ۵۰۴ و ۱۱۰۰(پارت ۱۳)

لغات 504و 1100

vision

 vosion

[hr height=”30″ style=”default” line=”default” themecolor=”1″]

frequent

frequent

[hr height=”30″ style=”default” line=”default” themecolor=”1″]

glimpse

glimpse

[hr height=”30″ style=”default” line=”default” themecolor=”1″]

recant

 recant

[hr height=”30″ style=”default” line=”default” themecolor=”1″]

decade

decade

[hr height=”30″ style=”default” line=”default” themecolor=”1″]

hesitate

hesitate

[hr height=”30″ style=”default” line=”default” themecolor=”1″]

absurd

absurd

[hr height=”30″ style=”default” line=”default” themecolor=”1″]

conflict

conflict

[hr height=”30″ style=”default” line=”default” themecolor=”1″]

minority

minority

[hr height=”30″ style=”default” line=”default” themecolor=”1″]

fiction

fiction

مطالعه برترین مطالب شهر آیلتس را به شما پیشنهاد میکنیم :

آیلتس تضمینی ، کلاس خصوصی آیلتس ، آموزش آیلتس آنلاین