روش کدینگ لغت برای بخاطر سپردن لغات کتاب ۵۰۴ و ۱۱۰۰(پارت ۱۴)

لغات 504و 1100

ignite

 ignite

[hr height=”30″ style=”default” line=”default” themecolor=”1″]

abolish

abolish

[hr height=”30″ style=”default” line=”default” themecolor=”1″]

urban

urban

[hr height=”30″ style=”default” line=”default” themecolor=”1″]

population

 population

[hr height=”30″ style=”default” line=”default” themecolor=”1″]

frank

frank

[hr height=”30″ style=”default” line=”default” themecolor=”1″]

pollute

pollute

[hr height=”30″ style=”default” line=”default” themecolor=”1″]

reveal

reveal

[hr height=”30″ style=”default” line=”default” themecolor=”1″]

prohibit

prohibit

[hr height=”30″ style=”default” line=”default” themecolor=”1″]

urgent

urgent

[hr height=”30″ style=”default” line=”default” themecolor=”1″]

adequate

adequate

مطالعه برترین مطالب شهر آیلتس را به شما پیشنهاد میکنیم :

آیلتس تضمینی ، کلاس خصوصی آیلتس ، آموزش آیلتس آنلاین