روش کدینگ لغت برای بخاطر سپردن لغات کتاب ۵۰۴ و ۱۱۰۰(پارت ۱۵)

لغات 504و 1100

decrease

 تدریس خصوصی تافل

[hr height=”30″ style=”default” line=”default” themecolor=”1″]

audible

تدریس خصوصی تافل

[hr height=”30″ style=”default” line=”default” themecolor=”1″]

journalist

تدریس خصوصی تافل

[hr height=”30″ style=”default” line=”default” themecolor=”1″]

famine

 تدریس خصوصی تافل

[hr height=”30″ style=”default” line=”default” themecolor=”1″]

revive

تدریس خصوصی تافل

[hr height=”30″ style=”default” line=”default” themecolor=”1″]

commence

تدریس خصوصی تافل

[hr height=”30″ style=”default” line=”default” themecolor=”1″]

observant

تدریس خصوصی تافل

[hr height=”30″ style=”default” line=”default” themecolor=”1″]

identify

تدریس خصوصی تافل

[hr height=”30″ style=”default” line=”default” themecolor=”1″]

migrate

تدریس خصوصی تافل

[hr height=”30″ style=”default” line=”default” themecolor=”1″]

vessel

تدریس خصوصی تافل

مطالعه برترین مطالب شهر آیلتس را به شما پیشنهاد میکنیم :

آیلتس تضمینی ، کلاس خصوصی آیلتس ، آموزش آیلتس آنلاین