روش کدینگ لغت برای بخاطر سپردن لغات کتاب ۵۰۴ و ۱۱۰۰(پارت ۳)

لغات 504و 1100

tempt

temp
tempt-text
[hr height=”30″ style=”default” line=”default” themecolor=”1″]

wager

wager
[hr height=”30″ style=”default” line=”default” themecolor=”1″]

typical

typical
[hr height=”30″ style=”default” line=”default” themecolor=”1″]

minimum

minimum

[hr height=”30″ style=”default” line=”default” themecolor=”1″]

scarce

scarce

[hr height=”30″ style=”default” line=”default” themecolor=”1″]

annual

annual

[hr height=”30″ style=”default” line=”default” themecolor=”1″]

persuade

 

persuade

[hr height=”30″ style=”default” line=”default” themecolor=”1″]

essential

essential
[hr height=”30″ style=”default” line=”default” themecolor=”1″]

blend

blend

[hr height=”30″ style=”default” line=”default” themecolor=”1″]

visible

visible

مطالعه برترین مطالب شهر آیلتس را به شما پیشنهاد میکنیم :

آیلتس تضمینی ، کلاس خصوصی آیلتس ، آموزش آیلتس آنلاین