روش کدینگ لغت برای بخاطر سپردن لغات کتاب ۵۰۴ و ۱۱۰۰(پارت ۷)

لغات 504و 1100

defect

تدریس خصوصی تافل

[hr height=”30″ style=”default” line=”default” themecolor=”1″]

employee

تدریس خصوصی تافل
[hr height=”30″ style=”default” line=”default” themecolor=”1″]

neglect

تدریس خصوصی تافل
[hr height=”30″ style=”default” line=”default” themecolor=”1″]

deceive

تدریس خصوصی تافل

[hr height=”30″ style=”default” line=”default” themecolor=”1″]

undoubtedly

تدریس خصوصی تافل

[hr height=”30″ style=”default” line=”default” themecolor=”1″]

popular

تدریس خصوصی تافل

[hr height=”30″ style=”default” line=”default” themecolor=”1″]

thorough

تدریس خصوصی تافل

[hr height=”30″ style=”default” line=”default” themecolor=”1″]

client

تدریس خصوصی تافل
[hr height=”30″ style=”default” line=”default” themecolor=”1″]

comprehensive

تدریس خصوصی تافل

[hr height=”30″ style=”default” line=”default” themecolor=”1″]

defraud

تدریس خصوصی تافل

تماس با پشتیبانی
ارسال به واتس اپ
http://ielts-city.com