روش کدینگ لغت برای بخاطر سپردن لغات کتاب ۵۰۴ و ۱۱۰۰(پارت ۸)

لغات 504و 1100

postpone

تدریس خصوصی آیلتس

[hr height=”30″ style=”default” line=”default” themecolor=”1″]

consent

تدریس خصوصی آیلتس
[hr height=”30″ style=”default” line=”default” themecolor=”1″]

massive

تدریس خصوصی آیلتس
[hr height=”30″ style=”default” line=”default” themecolor=”1″]

capsule

تدریس خصوصی آیلتس

[hr height=”30″ style=”default” line=”default” themecolor=”1″]

preserve

تدریس خصوصی آیلتس

[hr height=”30″ style=”default” line=”default” themecolor=”1″]

denounce

تدریس خصوصی آیلتس

[hr height=”30″ style=”default” line=”default” themecolor=”1″]

unique

تدریس خصوصی آیلتس

[hr height=”30″ style=”default” line=”default” themecolor=”1″]

torrent

تدریس خصوصی آیلتس
[hr height=”30″ style=”default” line=”default” themecolor=”1″]

resent

تدریس خصوصی آیلتس

[hr height=”30″ style=”default” line=”default” themecolor=”1″]

molest

تدریس خصوصی آیلتس

تماس با پشتیبانی
ارسال به واتس اپ
http://ielts-city.com