روش کدینگ لغت برای بخاطر سپردن لغات کتاب ۵۰۴ و ۱۱۰۰(پارت ۹)

لغات 504و 1100

gloomy

gloomy

[hr height=”30″ style=”default” line=”default” themecolor=”1″]

unforeseen

unforeseen
[hr height=”30″ style=”default” line=”default” themecolor=”1″]

exaggerate

exaggrate
[hr height=”30″ style=”default” line=”default” themecolor=”1″]

amateur

 photo_2016-04-17_13-23-15

[hr height=”30″ style=”default” line=”default” themecolor=”1″]

mediocre

mdiocre

[hr height=”30″ style=”default” line=”default” themecolor=”1″]

variety

variety

[hr height=”30″ style=”default” line=”default” themecolor=”1″]

valid

valid

[hr height=”30″ style=”default” line=”default” themecolor=”1″]

survive

survive
[hr height=”30″ style=”default” line=”default” themecolor=”1″]

weird

weird

[hr height=”30″ style=”default” line=”default” themecolor=”1″]

prominent

prominent

مطالعه برترین مطالب شهر آیلتس را به شما پیشنهاد میکنیم :

آیلتس تضمینی ، کلاس خصوصی آیلتس ، آموزش آیلتس آنلاین