روش کدینگ لغت برای بخاطر سپردن لغات کتاب ۵۰۴ و ۱۱۰۰(پارت ۱۰)

لغات 504و 1100

security

security

[hr height=”30″ style=”default” line=”default” themecolor=”1″]

bulky

bulky
[hr height=”30″ style=”default” line=”default” themecolor=”1″]

reluctant

reluctant
[hr height=”30″ style=”default” line=”default” themecolor=”1″]

obvious

obvious

[hr height=”30″ style=”default” line=”default” themecolor=”1″]

vicinity

vicinity

[hr height=”30″ style=”default” line=”default” themecolor=”1″]

century

century

[hr height=”30″ style=”default” line=”default” themecolor=”1″]

rage

rage

[hr height=”30″ style=”default” line=”default” themecolor=”1″]

document

document
[hr height=”30″ style=”default” line=”default” themecolor=”1″]

conclude

conclude

[hr height=”30″ style=”default” line=”default” themecolor=”1″]

undeniable

undeniable

مطالعه برترین مطالب شهر آیلتس را به شما پیشنهاد میکنیم :

آیلتس تضمینی ، کلاس خصوصی آیلتس ، آموزش آیلتس آنلاین