زمان بندی و مراحل نوشتن رایتینگ

زمان بندی و مراحل نوشتن رایتینگ

*۲۰ دقیقه به این بخش اختصاص دهید.

*۲ تا ۳ دقیقه برای آمادگی.

 1. (Analyze > brainstorm > outline)

  *ابتدا صورت سوال را به دقت بخوانید. سپس بارش فکری یا ایده پردازی کنید. و پس از آن طرح کلی نامه را در ذهن نهایی کنید.

 2. Drafting/writing

  * ۱۵ دقیقه برای نوشتن کل نامه وقت بگذارید. با دقت، سریع، با مداد پاراگراف بندی کنید.

 3. Checking/editing

  *۲ تا ۳ دقیقه به چک و تصحیح متن اختصاص دهید. حتی بهترین نویسنده ها هم لازم است که متن خود را چک کنند.

مخاطب و لحن

نامه ها از نظر مخاطب:

 1. Formal کاملا رسمی (خواننده نامه را معمولا نمی شناسیم).

  با Dear Sir/Madam شروع کنید. و با Faithfully yours و سپس اسم کاملتان پایان دهید. از مخفف استفاده نکنید. از کلمات و ساختارهای رسمی استفاده کنید.

 2. Semi-formal نیمه رسمی (خواننده نامه را می شناسیم ولی ارتباط رسمی است) .

  با Dear Mr یا Dear Ms و نام خانوادگی گیرنده نامه شروع کنید. با عبارتی مانند Best regards و سپس اسم کاملتان پایان دهید. لحن رسمی و ساختارهای کامل استفاده کنید.

 3. Informal دوستانه (گیرنده دوست ماست).

  با Dear Sarah یا اسم کوچک دیگری شروع کنید و با عبارتی مانند Best wishes و سپس اسم خودتان پایان دهید.
  لحن دوستانه، فعل های مخفف و کلمات غیر رسمی بکار گیرید.

حتما پاراگراف بندی کنید.

منتظر نمونه های نامه ها باشید.

چکیده ای از بهترین ها همیشه در دسترس شما

مطالعه برترین مطالب شهر آیلتس را به شما پیشنهاد میکنیم :

آیلتس تضمینی ، کلاس خصوصی آیلتس ، آموزش آیلتس آنلاین