زمان بندی و مراحل نوشتن رایتینگ

زمان بندی و مراحل نوشتن رایتینگ

*۲۰ دقیقه به این بخش اختصاص دهید.

مطالعه برترین مطالب شهر آیلتس را به شما پیشنهاد میکنیم :

آیلتس تضمینی ، کلاس خصوصی آیلتس ، آموزش آیلتس آنلاین

*۲ تا ۳ دقیقه برای آمادگی.

 1. (Analyze > brainstorm > outline)

  *ابتدا صورت سوال را به دقت بخوانید. سپس بارش فکری یا ایده پردازی کنید. و پس از آن طرح کلی نامه را در ذهن نهایی کنید.

 2. Drafting/writing

  * ۱۵ دقیقه برای نوشتن کل نامه وقت بگذارید. با دقت، سریع، با مداد پاراگراف بندی کنید.

 3. Checking/editing

  *۲ تا ۳ دقیقه به چک و تصحیح متن اختصاص دهید. حتی بهترین نویسنده ها هم لازم است که متن خود را چک کنند.

مخاطب و لحن

نامه ها از نظر مخاطب:

 1. Formal کاملا رسمی (خواننده نامه را معمولا نمی شناسیم).

  با Dear Sir/Madam شروع کنید. و با Faithfully yours و سپس اسم کاملتان پایان دهید. از مخفف استفاده نکنید. از کلمات و ساختارهای رسمی استفاده کنید.

 2. Semi-formal نیمه رسمی (خواننده نامه را می شناسیم ولی ارتباط رسمی است) .

  با Dear Mr یا Dear Ms و نام خانوادگی گیرنده نامه شروع کنید. با عبارتی مانند Best regards و سپس اسم کاملتان پایان دهید. لحن رسمی و ساختارهای کامل استفاده کنید.

 3. Informal دوستانه (گیرنده دوست ماست).

  با Dear Sarah یا اسم کوچک دیگری شروع کنید و با عبارتی مانند Best wishes و سپس اسم خودتان پایان دهید.
  لحن دوستانه، فعل های مخفف و کلمات غیر رسمی بکار گیرید.

حتما پاراگراف بندی کنید.

منتظر نمونه های نامه ها باشید.

چکیده ای از بهترین ها همیشه در دسترس شما