ساختار پاسخ گویی به سوالات Writing آیلتس که نظر شما را می پرسند

مقایسه ی As ،Because و Since

IELTS Writing Task 2: ‘agree or disagree’ essay structures

در این مطلب چهار ساختار متفاوت به شما معرفی می کنیم تا مقاله/Essay ی خود را بر اساس آن ها بنویسید. پیش از هر چیز به یاد داشته باشید که در این گونه مقالات تنها نظر شما مهم است و نه نظرات دیگران!

این ساختارها عبارتند از:

Strong answer, two supporting ideas

در مقدمه – Introduction موضوع سوال را معرفی کنید و سپس نظر خود را قویا ابراز کنید. مثلا با این جمله شروع کنید

I completely agree…

در دو پاراگراف جداگانه دو دلیل برای نظر و عقیده ی خود بیان کنید

نتیجه گیری – Conclusion: نظر و عقیده ی خود را دوباره تشریح کنید

Strong answer, refute the opposite view

در مقدمه – Introduction موضوع سوال را معرفی کنید و سپس نظر خود را قویا ابراز کنید. مثلا با این جمله شروع کنید

I completely agree…

در پاراگراف اول بدنه، دلیل خود برای ایده و نظری که ابراز کرده اید، را توضیح دهید

در پاراگراف دوم بدنه، دلیل خود برای مخالفت با طرف دیگر مباحثه را بیان نمایید

نتیجه گیری – Conclusion: نظر و عقیده ی خود را دوباره تشریح کنید

Balanced opinion

در مقدمه – Introduction موضوع سوال را معرفی کنید و در ادامه نظر متعادل خود را بیان کنید

در پاراگراف اول بدنه ایده و نظر خود را در مورد یک طرف مباحثه/Argument توضیح دهید

در پاراگراف دوم بدنه ایده و نظر خود را در مورد طرف دیگر مباحثه/Argument توضیح دهید

نتیجه گیری – Conclusion: نظر و عقیده ی خود را دوباره تشریح کنید

Almost balanced opinion, but favoring one side

در مقدمه – Introduction موضوع سوال را معرفی کنید و سپس برای بیان نظر خود از جمله ای مانند زیر با استفاده از While استفاده نمایید:

While I accept A, I believe B

در پاراگراف اول بدنه ایده و نظر خود را در مورد این که چرا با یک طرف مباحثه/Argument موافق هستید، توضیح دهید

در پاراگراف دوم بدنه ایده و نظر خود را در مورد این که چرا با طرف دیگر مباحثه/Argument هم مخالفتی ندارید، توضیح دهید

نتیجه گیری/Conclusion: نظر و عقیده ی خود را دوباره تشریح کنید

برای فهمیدن بیشتر این ساختارها می توانید مقالات نوشته شده در کتاب های Cambridge را با این ساختارها مقایسه کرده و نوع آن ها را مشخص کنید؛ و سپس از آن ها در ایده پردازی استفاده نمایید.

مطالعه برترین مطالب شهر آیلتس را به شما پیشنهاد میکنیم :

آیلتس تضمینی ، کلاس خصوصی آیلتس ، آموزش آیلتس آنلاین