قراردادهای خارجی

يکی از رايج ترين راه های عرضه کالا و خدمات در کشورهای ديگر از طريق نمايندگی می باشد. تعيين و انتخاب نماينده های مناسب که قادر به توزيع کالا در قلمرو کشور ديگری باشد از تصميمات مهم در تجارت بين المللی محسوب می گردد و به همين دليل بعد از انتخاب نماينده، ، تعيين حقوق و تکاليف وی و نحوه شرايط اعطا نمايندگی از موضوعات مهمی است که بايد به دقت و وضوح کامل مشخص و معين گردد.
بهترين راه تعيين اين رابطه از طريق نگارش قرارداد نمايندگی بازرگانی می باشد. به هر حال، کسب و کار شما از هر نوعی که باشد، شما نياز داريد تا هر از گاهی قرارداد بنويسيد. برای مثال:

 • خريد و فروش کالا
 • اجرای خدمات
 • اجاره املاک یا تجهیزات
 • تولید و توزیع کالا
 • اخذ نمایندگی
 • تجارت شراکتی
 • تبلیغات

و در طی اين دوره موارد زير مورد بررسی قرار خواهد گرفت:

 • فرم نمونه قرارداد نمايندگی بازرگانی (انگليسی و فارسی)
 • وظایف نماینده
 • تعهد عدم رقابت
 • میزان فروش
 • علائم تجاری
 • کارمزد
 • فسخ قرارداد
 • بخش های مختلف ديگر در قرارداد و نکات ریز

شرکت در اين دوره به کليه مديران مالی، فروش و روابط بين الملل توصيه می شود. در طی اين دوره، با واژه های کليدی و حقوقی قراردادهای مختلف آشنا می شويد و می آموزيد که چگونه از موضع قدرت – و نه ضعف – با طرف قرارداد، مذاکره کرده و در طی مذاکره، سودآوری قرارداد خود را تضمين کنید., قراردادهای خارجی کلمه کلیدی :

تدریس خصوصی آیلتس , تدریس خصوصی تافل , آیلتس , تافل , مکالمه , تدریس خصوصی ,یادگیری زبان انگلیسی , تدریس خصوصی زبان انگلیسی