قواعد مفید برای املای صحیح کلمات Spelling

نوشتن املای درست کلمات برای بسیاری از دانش آموزان دشوار است، چرا که املای بسیاری از کلمات از قواعد موجود پیروی نمی کنند.نوشتن املای درست کلمات برای بسیاری از دانش آموزان دشوار است، چرا که املای بسیاری از کلمات از قواعد موجود پیروی نمی کنند.

حتی اگر قواعد املایی بر کلمات حاکم بودند:

 • تعداد این قواعد برای به خاطر سپردن بسیار زیاد است

 • بسیاری از این قواعد واقعا پیچیده هستند

 • دسته ی بزرگی از این قوانین تنها بر گروه کوچکی از کلمات حاکم هستند

 • و دست آخر این که تقریبا هر قاعده ی املایی استثنائاتی دارد

علی رغم تمام گفته های بالا قوانینی با استثنائات کم موجود هستند که به خاطر سپردن و یادگیری آن ها آسان است. با یادگیری این قوانین و استفاده از آن ها می توانید املای خود را تقویت نمایید.

در این جا به معرفی هشت مورد از این قوانین می پردازیم:

 1. کلماتی که انتهای آن ها به صدای “v” ختم می شود املای ان ها به صورت “ve” نوشته می شود. مثلا shave، above، و effective

 2. حرف “i” همیشه پیش از “e” به کار برده می شود مگر بعد از حرف “c”. مثلا believe و field اما در کلمه ی receive حروف “i” و “e” جابجا نوشته می شوند

 3. فرم جمع کلماتی که به یک حرف بی صدا/consonant + حرف “y” ختم می شوند مانند carry با تبدیل “y” به “i” و اضافه نمودن “es” نوشته می شود. به عنوان مثال جمع کلمه ی country به صورت countries نوشته می شود. این نکته حائز اهمیت میباشد که در کلماتی که حرف قبل از y یکی از حرف صدادار/vowel باشد (حروف صدار: a، e، i، o، u)، برای تبدیل اسم به حالت جمع نیازی به تغییر دادن “y” به “i” نخواهد بود، مانند Keys و Boys

 4. هنگام اضافه نمودن پسوندهایی/Suffix که با یک حرف صدادار/vowel آغاز می شوند به کلماتی که به حرف “e” ختم می شوند، حرف “e” از انتهای آنها حذف می شود. به عنوان مثال

  Change + “ing” = changing

 5. هنگام اضافه نمودن پسوندهایی که با یک حرف بی صدا/consonant آغاز می شوند به کلماتی که به حرف “e” ختم می شوند، حرف “e” از انتهای آنها حذف نمی شود. به عنوان مثال

  use + “ful” = useful
  love + “ly” = lovely

 6. هنگام اضافه نمودن پسوند به کلماتی که انتهای آن ها به یک حرف صدادار/vowel + یک حرف بی صدا/consonant ختم می شود، حرف بی صدا تکرار می شود. به عنوان مثال

  top + “ed” = topped
  swim + “er” = swimmer
  hit + “ing” = hitting

 7. حرف “q” در کلمات با حرف “u” دنبال می شود، مانند: quick، equation، antique و …

 8. هنگام اضافه کردن پیشوند/Prefix به کلمات املای آن ها تغییر نمی کند. به عنوان مثال:

  “mis” + spell = misspell
  “re” + move = remove
  “tri” + angle = triangle

گرچه همواره، و حتی در مورد تعدادی از قواعد بالا، استثنائاتی وجود دارند اما این قواعد می تواند در بسیاری از اوقات راهگشا باشند.

تماس با پشتیبانی
ارسال به واتس اپ