لهجه و تلفظ

به ياد داشته باشيم که در کشورهای انگليسی زبان به خصوص انگليس، صحبت کردن و نحوه استفاده شما از زبان از نوع پوشش لباس شما مهمتر تلقی می شود. داشتن يک لهجه استاندارد اعتماد به نفس را افزايش می دهد، فرصت های شغلی بهتری را برای شما ايجاد می کند، از سوء تفاهم جلوگيری می کند و ارتباط بين افراد را تسهيل می کند.
در اين دوره شما با قوانين تلفظ، علائم تلفظ، تن صدا و غيره آشنا خواهيد شد و بسته به نياز شما، لهجه آمريکایی يا بريتانيایی کار خواهد شد.

  • اصوات با صدا
  • اصوات انفجاری، سايشی و حلقی
  • استرس و قوانين آن
  • ترکيب صداها
  • تفاوت صداهای آمريکايی و بریتانیایی
  • اصوات بی صدا
  • مکث های دقيق در متون بلند
  • محل دقيق ادای کلمات
  • حذف برخی اصوات
  • تفاوت صداهای فارسی و انگلیسی


, لهجه و تلفظ کلمه کلیدی :

تدریس خصوصی آیلتس , تدریس خصوصی تافل , آیلتس , تافل , مکالمه , تدریس خصوصی ,یادگیری زبان انگلیسی , تدریس خصوصی زبان انگلیسی