مذاکره تجاری

این دوره سعی بر آن دارد تا درک شما را در ارتباط با اصول، استراتژی، و تاکتیک های یک مذاکره موثر و همچنین مدیریت ارتباط حرفه ای را افزایش و بهبود بخشد. متد تدریس این دوره شامل listening, Speaking, خواندن، بحث آزاد و Case Study و شبیه سازی مذاکرات می باشد.
ما استراژی های موثر و غیر موثر را مورد مطالعه قرار می دهیم .

برای مثال یک مذاکره ناموفق را بررسی می کنیم و دلایل شکست آن را تجزیه و تحلیل می کنیم. و سپس سعی می کنیم تا آن را بهبود بخشیم.

برخی از مواردی که در این دوره بررسی و کار خواهد شد:

 • تعریف محیط مذاکره
 • تفاوت win/win با win/lose
 • سبک های مختلف مذاکره
 • تاکتیک های یک مذاکره
 • قدرت بخشیدن به یک مذاکره اصولی و منظم
 • آشنایی با مراحل مختلف مذاکره
 • مذاکره فروش و قرارداد
 • استانداردهای یک مذاکره اصولی
 • برنامه ریزی برای یک مذاکره موفقیت آمیز
 • روانشناسی مذاکره موفقیت آمیز
 • ایجاد ارتباط
 • کسب اعتماد، همکاری و حمایت
 • هنر و علم متقاعد سازی
 • مذاکرات رسمی و غیر رسمی
 • مدیریت فشارهای روحی و احساسی

مهارت شما به عنوان مذاکره کننده ممکن است نه تنها از ضرر جلوگیری کند، بلکه برای سازمان شما سودآور باشد.

 تدریس خصوصی آیلتس کلمه کلیدی :

تدریس خصوصی آیلتس , تدریس خصوصی تافل , آیلتس , تافل , مکالمه , تدریس خصوصی ,یادگیری زبان انگلیسی , تدریس خصوصی زبان انگلیسی