مصاحبه سفارت

دوره مصاحبه برای افرادی در نظر گرفته شده است که مدارک خود را قبلاً به سفارت تحويل داده و در انتظار مصاحبه می باشند. اين دوره می تواند برای هر مقصدی مانند کانادا، آمريکا، و غيره مفيد خواهد بود.
برخی از مواردی که مورد مطالعه و بررسی قرار می گيرد:

  • بررسی فايل جهت مشخص کردن نقاط قوت و ضعف
  • پيش بينی سوالات احتمالی در مصاحبه
  • بررسی بيش از 300 سوال مصاحبه و پاسخ به آنها
  • نگاه به نکات روانی و اجتماعی در جلسه مصاحبه
  • آشنايی با شرايط جغرافيايی، سياسی، اقتصادی و فرهنگی کشور مقصد
  • شرايط چگونگی يافتن کار و سايت های مختلف کاريابی
  • رزومه نويسی استاندارد


, مصاحبه سفارت کلمه کلیدی :

تدریس خصوصی آیلتس , تدریس خصوصی تافل , آیلتس , تافل , مکالمه , تدریس خصوصی ,یادگیری زبان انگلیسی , تدریس خصوصی زبان انگلیسی