مصاحبه سفارت

دوره مصاحبه برای افرادی در نظر گرفته شده است که مدارک خود را قبلاً به سفارت تحویل داده و در انتظار مصاحبه می باشند. این دوره می تواند برای هر مقصدی مانند کانادا، آمریکا، و غیره مفید خواهد بود.
برخی از مواردی که مورد مطالعه و بررسی قرار می گیرد:

  • بررسی فایل جهت مشخص کردن نقاط قوت و ضعف
  • پیش بینی سوالات احتمالی در مصاحبه
  • بررسی بیش از ۳۰۰ سوال مصاحبه و پاسخ به آنها
  • نگاه به نکات روانی و اجتماعی در جلسه مصاحبه
  • آشنایی با شرایط جغرافیایی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی کشور مقصد
  • شرایط چگونگی یافتن کار و سایت های مختلف کاریابی
  • رزومه نویسی استاندارد


تدریس خصوصی آیلتس کلمه کلیدی :

تدریس خصوصی آیلتس , تدریس خصوصی تافل , آیلتس , تافل , مکالمه , تدریس خصوصی ,یادگیری زبان انگلیسی , تدریس خصوصی زبان انگلیسی