موضوعات جدید در رایتینگ و اسپیکینگ آیلتس

اخیراً موضوعات جدید و کم سابقه‌ای در تاپیک های آیلتس مشاهده می شود که نیازمند دایره واژگانی وسیعتر و دانش عمومی بالاتری است و البته گاهی تناسب کاملی با فرهنگ ایرانی نیز ندارد ( به این معنا که موضوعاتی نیستند که ما روزانه با آنها سر و کار داشته باشیم و طبعاً حرفی برای گفتن).

یکی از این گونه موضوع ها “رقص” است که اخیراً در اسپیکینگ پارت دوم و تسک دو رایتینگ جنرال و آکادمیک دیده شده است.

توصیه ما جستجو کردن این گونه موضوعات در دانشنامه آنلاین “ویکی پدیاى انگلیسى” و خواندن دو پاراگراف اول و فیش نویسى کالوکیشن های مرتبط با آن است. بدین ترتیب هم ایده پیدا میکنید و هم دانش واژگانى Lexical Resource خود را در مورد موضوع افزایش می دهید.

به موضوع بسیار جدید رایتینگ تسک دو زیر دقت کنید و پس از مطالعه عمیق مدخل مرتبط به آن در دانشنامه ویکیپدیا( فقط دو پاراگراف اول) ، brainstorming نموده و در چهل دقیقه پاسخ را بنویسید.

Dance is an important part of all cultures. For this reason, some people say it should be taught as a subject in school.
Do you agree or disagree?
Support your answer with reasons.

مطالعه برترین مطالب شهر آیلتس را به شما پیشنهاد میکنیم :

آیلتس تضمینی ، کلاس خصوصی آیلتس ، آموزش آیلتس آنلاین