مکالمه خیابانی

در اين دوره شما به 3000 واژه و اصطلاح محاوره ای مسلط خواهيد شد که در حيطه انگليسی استاندارد نبوده و تنها در محيط خانه، مدرسه، بين دوستان و کوچه و بازار به کار می رود. منابع اين دوره، شامل کتاب، نوار و CD می باشد. با گذراندن اين دوره، قطعاً مخاطب شما، از صحبت شما لذت خواهد برد.

نمونه ای از واژه ها:

, مکالمه خیابانی

 

اين دوره به افرادی توصيه می شود که قصد مسافرت و يا زندگی در خارج از کشور و يا درک فيلم و برنامه های تلويزيون را داشته و يا اينکه به دنبال لهجه سنگينی می باشند. اين دوره معادل 5 سال زندگی مستمر در آمریکا می باشد، و با اتمام اين دوره بخشی از فرهنگ انگليسی خواهيد شد. لازم به ذکر است که پيش نياز اين دوره، آشنایی مکالمه عمومی در سطح متوسطه می باشد., مکالمه خیابانی کلمه کلیدی :

تدریس خصوصی آیلتس , تدریس خصوصی تافل , آیلتس , تافل , مکالمه , تدریس خصوصی ,یادگیری زبان انگلیسی , تدریس خصوصی زبان انگلیسی