مکالمه رستوران

سطح عمومی اين دوره از مبتدی تا متوسطه می باشد. اين دوره برای دانشجويانی طراحی شده که در صدد کار در هتل يا رستوران های بين المللی می باشند. تأکيد اين دوره بر روی مکالمه و درک شنيداری در محيط های پذيرش و رزرو هتل رستوران و اشپزخانه می باشد. در طی اين دوره، نقش های مختلف خدمه رستوران همچون مدير رستوران، آشپز، گارسون و همچنين مشتری در موقعيت های مختلف اجرا خواهد شد.

برخی از مواردی که در اين دوره کار خواهد شد عبارتند از:

  • جوابگويی به تلفن های رستوران و قبول رزرو
  • اطلاعات دادن در مورد تسهيلات رستوران و قيمت غذاها
  • توضیح دادن درمورد دستورالعمل آشپزی و نحوه پخت
  • آشنايی با خدمه مختلف رستوران
  • آشنايی با انواع مختلف رستوران
  • آشنايی با وسايل آشپزی و آشپزخانه
  • سر و کار داشتن با گله و شکايت مشتری ها


, مکالمه رستوران کلمه کلیدی :

تدریس خصوصی آیلتس , تدریس خصوصی تافل , آیلتس , تافل , مکالمه , تدریس خصوصی ,یادگیری زبان انگلیسی , تدریس خصوصی زبان انگلیسی