در ریدینگ آیلتس به نقش صفات مهمی مانند Little و few و یا قیدهای تکرار مثل seldom- barely- rarely- hardly که تا حدودی بار منفی به جمله ها میدهند توجه کنید. به چند مثال از این موارد می پردازیم:

We have a little time to finish the project.

ما کمی وقت داریم که پروژه را تمام کنیم.

We have little time to finish the plan.

ما وقت خیلی کمی برای اتمام پروژه داریم به عبارت دیگر ما وقت برای اتمام پروژه نداریم.

برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 0 میانگین: 0]
تماس با پشتیبانی
ارسال به واتس اپ