نکات سوالات تستی در لیسنینگ آیلتس

Multiple choice questions

  • معمولاً شما یک گفتگو بین دو یا سه نفر مى شنوید (معمولا یک استاد دانشگاه و یک یا دو دانشجو).
  • معمولا گفتگو کنندگان از دو جنسیت زن و مرد هستند ( این امر به ما کمک مى کند تا بهتر تشخیص دهیم چه کسى در حال پاسخ دادن به سوال است).
  • پاسخ هیچ سؤالى را نمى دهیم مگر اینکه استاد یا دانشجوى دوم پاسخ را تأیید کند (حتى در حد گفتن yes یا ok.)
  • اگر در گزینه اى خود key word را بدون تغییر شنیدیم آن گزینه احتمالا پاسخ نیست. گزینه اى که داراى معادل یا پارافریزر key word است به احتمال زیاد جواب است.
  • به واژگانی که گفتمان را تغییر میدهند توجه ویژه کنید: however, but, although, though,despite…
    این واژه‌ها معمولا پاسخ مورد پیش بینی شما را به گزینه متضاد تغییر می دهند.

مطالعه برترین مطالب شهر آیلتس را به شما پیشنهاد میکنیم :

آیلتس تضمینی ، کلاس خصوصی آیلتس ، آموزش آیلتس آنلاین