نمونه اسپیکینگ آیلتس ۶

نمونه اسپیکینگ آیلتس 6

نمونه اسپیکینگ آیلتس ۶

اسپیکینگ آیلتس، آزمون آیلتس برای ارزیابی طیف گسترده ای از مهارت های سخن و آوایی، از جمله چگونگی انجام این کار به شما کمک می کند،  و در جهت مشاوره تدریس خصوصی آیلتس با مشاورین ما در تماس باشید.

 

describe a person you have seen who is beautiful or handsome

مطالعه نمونه های صحبت کردن در IELTS می تواند راهی عالی برای یادگیری نحوه پاسخ به انواع مختلف پرسش های مختلف باشد.

این صفحه پاسخ های مدل را به سؤالات معمولی که در قسمت های اول، دو، و سه آزمون خواسته شده است، ارائه می دهد.

برای آمادگی برای آزمون آیلتس، باید خود را با موضوعات مختلف و موضوعات سوالاتی که می توانید در روز آزمون انجام دهید، آشنا کنید.

 

نمونه اسپیکینگ آیلتس

قسمت ۱ از ماژول اسپیکینگ آیلتس شامل سوالات شخصی
در مورد شما، خانواده شما، کار شما، تحصیلات شما و سایر موضوعات آشنا می باشد.
لیستی از این موضوعات و سوالات طبقه بندی شده در سایت ما وجود دارد.
شما می توانید از این سوالات نمونه برای این قسمت از مصاحبه شفاهی استفاده کنید.

اطمینان حاصل کنید که شما می توانید به صراحت، به وضوح، و با سهولت و اعتماد به نفس در پاسخ به هر سوال صحبت کنید.
به خاطر داشته باشید که با ارائه بیشتر از اساسی ترین اطلاعات، پاسخ خود را جالب می کنید.
برخی از این سوالات نمونه به احتمال زیاد در آزمون شما ظاهر می شود، بنابراین آنها را به خوبی بررسی کنید.

آزمون ۱۱ تا ۱۴ دقیقه با سه بخش است.

در قسمت اول، شما به سوالاتی درباره خودتان، خانواده، کار و منافع خود پاسخ می دهید.
در قسمت دوم، شما در مورد یک موضوع صحبت می کنید.
شما یک کارت کاری ارائه خواهید کرد که از شما می خواهد در مورد یک موضوع خاص صحبت کنید،
و شامل نکاتی است که می توانید در صحبت های خود را پوشش دهید.
شما یک دقیقه برای صحبت کردن آماده خواهید شد. سپس به مدت ۱-۲ دقیقه صحبت خواهید کرد.
در قسمت سوم، شما بحثی طولانی در مورد موضوع دارید.
امتحان شما سوالات بیشتری را که مربوط به موضوع در قسمت ۲ می باشد، از شما درخواست می کند.

 

به عنوان یک مثال از پاسخ‌دهی در بخش اسپیکینگ آزمون آیلتس با سطح ۶، اینجا یک سری سوال و پاسخ‌های ممکن آورده شده است:

**بخش اول: معرفی و مصاحبه شخصی**

سوال ۱: **Can you tell me your full name, please?**
پاسخ: Sure, my full name is Sarah Johnson.

سوال ۲: **What do you like to do in your free time?**
پاسخ: In my free time, I enjoy reading novels and going for hikes in the countryside. It’s a great way to relax and disconnect from daily stress.

سوال ۳: **What type of job do you have?**
پاسخ: I currently work as a marketing assistant at a small digital marketing agency. My job involves creating content for social media and assisting with marketing campaigns.

**بخش دوم: موضوع کلی**

سوال ۴: **Let’s talk about holidays. How often do you go on holidays?**
پاسخ: I try to go on a holiday at least once a year. It’s important for me to take a break from work and have some time to recharge.

سوال ۵: **What do you like to do during your holidays?**
پاسخ: During my holidays, I like to explore new places, especially historical sites and museums. I’m really interested in learning about different cultures and histories.

سوال ۶: **Do you think holidays are important? Why?**
پاسخ: Yes, I believe holidays are important. They provide a chance to break from routine, relax, and spend quality time with family and friends. They also allow us to broaden our horizons by experiencing new cultures and environments.

**بخش سوم: نوشتاری**

در این بخش، یک موضوع داده می‌شود و شما باید در مورد آن بنویسید. برای اینجا، موضوع “Benefits of Outdoor Activities” (مزایای فعالیت‌های فضای باز) را در نظر می‌گیریم:

پاسخ: Engaging in outdoor activities offers numerous benefits for individuals. Firstly, it promotes physical health by encouraging people to be active and engage in exercises. Activities such as hiking, jogging, or cycling help in maintaining a healthy weight and improving cardiovascular fitness. Additionally, spending time outdoors allows individuals to connect with nature, which can reduce stress levels and enhance mental well-being. Nature’s tranquility has a soothing effect on the mind, helping people to relax and rejuvenate.

Moreover, outdoor activities provide an opportunity for social interaction. People often participate in group activities like team sports or group hikes, allowing them to bond with others who share similar interests. This social aspect contributes to the development of interpersonal skills and the building of meaningful relationships.

In conclusion, outdoor activities offer a holistic approach to health and well-being. They contribute to physical fitness, mental relaxation, and social interaction, making them an integral part of a balanced and fulfilling lifestyle.

لطفاً توجه داشته باشید که این پاسخ‌ها به عنوان مثال‌های ساده و تا حدی تقریبی آورده شده‌اند. برای بهبود و ارتقاء امتیاز در آزمون آیلتس، تلاش برای بهبود غنای واژگانی، تنوع در جملات، و استفاده از مثال‌های متنوع و موثر به طور معتبر مفید خواهد بود.

نمونه اسپیکینگ آیلتس 6 نمونه اسپیکینگ آیلتس 6 نمونه اسپیکینگ آیلتس 6

 


مطالب بیشتر:

مطالعه برترین مطالب شهر آیلتس را به شما پیشنهاد میکنیم :

آیلتس تضمینی ، کلاس خصوصی آیلتس ، آموزش آیلتس آنلاین