نمونه پاسخ بخش نخست آزمون Speaking با موضوع Holidays

مقایسه ی As ،Because و Since

در این مطلب به مرور نمونه پاسخ های کوتاه داده شده به سوالات بخش نخست آزمون Speaking با موضوع Holidays می پردازیم. امیدواریم این پاسخ ها در ایده پردازی به شما کمک کنند.

یادآوری می کنیم که در بخش نخست آزمون Speaking اولویت اول روان/Fluent صحبت کردن است و نه نمایش دانش واژگان/Vocabulary شما! بهتر است دانش خود در آن زمینه را در بخش های دوم و سوم به معرض نمایش بگذارید.

 • Do you like holidays? Why / why not?
  Yes, I love holidays because I get the chance to take a break from work, to relax and unwind, and to spend time with my family.
 • Do you prefer to travel or stay at home during holiday periods? Why?
  If I can I prefer to travel. It’s nice to get away from everything and to have a change of scenery. Also, I like visiting new places and doing some sightseeing.
 • What do most people do during their holidays in your country? Why?
  During the summer especially, I think most British people go somewhere hot and sunny, to escape from the British weather!
 • When do you prefer to take your holidays? Why?
  I like taking my holidays just outside the main summer season, which is July and August. If you go on holiday in May, June or September, everything is cheaper and places aren’t so crowded with tourists.

مطالعه برترین مطالب شهر آیلتس را به شما پیشنهاد میکنیم :

آیلتس تضمینی ، کلاس خصوصی آیلتس ، آموزش آیلتس آنلاین