نوشتن پاراگراف مقدمه رایتینگ تسک دو

نوشتن پاراگراف مقدمه رایتینگ تسک دو

  1.  مقدمه سوال را پارافریز کنید. ( جمله یا جملات را با واژگان و گرامر متفاوت دوباره نویسی کنید)
  2.  طرح اولیه یا بلوپرینت blueprint ارائه کنید. ( هر blueprint بعداً به ایده اصلی پاراگراف های بدنه رایتینگ تبدیل میشود. البته میتوان کلا از ذکر بلوپرینت صرف نظر کرد ولی به خاطر نمره CC نوشتن آن توصیه میشود)
  3.  موضع گیری کنید! فقط “ذکر کنید” که موافق یا مخالف هستید یا تا چه حد  با سوال اصلی همذات پنداری میکنید. دقت کنید که اینجا فقط به ذکر کردن بسنده میکنیم و بعداً در پاراگراف های بدنه اصلی توضیح همراه با مثال میدهیم.( میتوان کل این موضع گیری را به پاراگراف آخر یعنی نتیجه گیری موکول کرد)
  4.  موردهای شماره دو و سه فوق الذکر اختیاری هستند و میتوان فقط در مقدمه به پارافریز سوال و ذکر یک motivator (جمله ای مرتبط به موضوع سوال که خواننده را راغب به خواندن باقی متن میکند)  بسنده نمود.
مطالعه برترین مطالب شهر آیلتس را به شما پیشنهاد میکنیم :

آیلتس تضمینی ، کلاس خصوصی آیلتس ، آموزش آیلتس آنلاین