نکته گرامری در رایتینگ و اسپیکینگ

ما می توانیم هنگام بیان نقطه نظر خود در رایتینگ و اسپیکینگ از قیدهای نقطه نظر استفاده کنیم. استفاده از این قیدها نوشتار و یا گفتار ما را پر مغز می کند و موجب ایجاد تنوع و دقت می شود. این قیدها اساسا و بطور کلی سه کاربرد دارند:

برای بیان اطمینان

Clearly, definitely, honestly, naturally, obviously, really, strictly speaking

Naturally enough, every mother wants to have successful children.

Strictly speaking, almost no factory is trying to keep the environment clean.

مطمئنا تقریبا هیچ کارخانه ای سعی در پاک نگه داشتن محیط زیست ندارد.

ادامه این بحث در مطالب بعدی در اختیار شما قرار خواهد گرفت.

مطالعه برترین مطالب شهر آیلتس را به شما پیشنهاد میکنیم :

آیلتس تضمینی ، کلاس خصوصی آیلتس ، آموزش آیلتس آنلاین