نگارش

در جوامع انگلیسی زبان چنین برداشت می شود که افرادی که توانایی نوشتن خوبی ندارند، باهوش نیستند و افرادی که باهوش نیستند شنیدن حرف هایشان ارزشمند نخواهد بود. این برداشت شاید درست نباشد ولی به هر حال در این نوع از جوامع وجود دارد.

با گذراندن این دوره، نوشته های شما قالب آکادمیک و رسمی به خود گرفته و می آموزید که چگونه زبان نگارش با زبان محاوره متفاوت می باشد. برخی از مواردی که در این دوره می آموزید:

  • سازماندهی متن نگارش(organization)
  • پاراگراف بندی (مقدمه/متن/نتیجه)
  • کلمات ربط
  • انسجام متن
  • گرامر و ترکیب جملات
  • اهداف نگارش و انواع آن
  • سبک و سیاق نگارش (رسمی و غیر رسمی)
  • علائم گذاری و قواعد حروف بزرگ
  • بازخوانی و تصحیح اشتباهات

این دوره به دانشجویانی توصیه می گردد که قصد شرکت در امتحانات بین المللی را دارند و یا به طور کلی در صدد افزایش توانایی های خود در نگارش می باشند.

 تدریس خصوصی آیلتس کلمه کلیدی :

تدریس خصوصی آیلتس , تدریس خصوصی تافل , آیلتس , تافل , مکالمه , تدریس خصوصی ,یادگیری زبان انگلیسی , تدریس خصوصی زبان انگلیسی