هنر ترجمه

هنر ترجمه

تدریس خصوصی آیلتس IELTS

این دوره عمدتا به دو بخش اصلی تقسیم می شود :

  1.  انگلیسی به فارسی
  2.  فارسی به انگلیسی

بخش انگلیسی به فارسی از متون ساده مطابق با سطح علمی شما شروع شده و در نهایت درگیر نشریاتی نظیر US Today و News Week و یا روزنامه هایی همچون Washington Post و Guardian خواهید شد که ساختار پیچیده و دارای بار فرهنگی بیشتری می باشند و در نتیجه ترجمه مشکل تری را دربر خواهند داشت. در طی این دوره، موضوعات نظری ترجمه که به برگردان روان کمک می کند مورد بررسی قرار می گیرد.

در بخش دوم، یعنی ترجمه فارسی به انگلیسی، شما ۵۰۰ جمله برگزیده فارسی را به انگلیسی ترجمه می کنید که هر یک از آنها در جستجوی یک یا دو نکته مرتبط با ترجمه می باشد.

البته در بخش نظری ترجمه، مروری بر مطالب زیر نیز خواهد شد:

  • تعریف ترجمه
  • زبان مبداء و مقصد
  • شرایط ترجمه
  • انواع ترجمه
  • فنون ترجمه
  • مقایسه دو زبان با یکدیگر
  • ویرایش

 تدریس خصوصی آیلتس کلمه کلیدی :

تدریس خصوصی آیلتس , تدریس خصوصی تافل , آیلتس , تافل , مکالمه , تدریس خصوصی ,یادگیری زبان انگلیسی , تدریس خصوصی زبان انگلیسی