واژه شناسی

در اين دوره، شما می آموزيد که چگونه با فراگيری تعداد محدودی از پيشوندها، پسوندها و ريشه های لغت می توان بر تعداد نامحدودی از لغات تسلط يافت و خزانه واژگان خود را افزايش داد.
در طی اين دوره، مباحث دانشگاهی و علمی واژه شناسی مانند تاريخچه لغات و فرضيه های مختلف مطرح نخواهد بود؛ بلکه کلاس به صورت يک کارگاه عملی و کاربردی برگزار می گردد. بنابراين شما در هر سطحی از زبان که قرار داشته می توانيد از اين دوره استفاده کنيد.

برای مثال:

 

, واژه شناسی, واژه شناسی کلمه کلیدی :

تدریس خصوصی آیلتس , تدریس خصوصی تافل , آیلتس , تافل , مکالمه , تدریس خصوصی ,یادگیری زبان انگلیسی , تدریس خصوصی زبان انگلیسی