واژه شناسی

در این دوره، شما می آموزید که چگونه با فراگیری تعداد محدودی از پیشوندها، پسوندها و ریشه های لغت می توان بر تعداد نامحدودی از لغات تسلط یافت و خزانه واژگان خود را افزایش داد.
در طی این دوره، مباحث دانشگاهی و علمی واژه شناسی مانند تاریخچه لغات و فرضیه های مختلف مطرح نخواهد بود؛ بلکه کلاس به صورت یک کارگاه عملی و کاربردی برگزار می گردد. بنابراین شما در هر سطحی از زبان که قرار داشته می توانید از این دوره استفاده کنید.

برای مثال:

 

تدریس خصوصی آیلتستدریس خصوصی آیلتس کلمه کلیدی :

تدریس خصوصی آیلتس , تدریس خصوصی تافل , آیلتس , تافل , مکالمه , تدریس خصوصی ,یادگیری زبان انگلیسی , تدریس خصوصی زبان انگلیسی