وقت کم میارید برای ریدینگ؟

وقت کم میارید برای ریدینگ؟

حتما برای چند بار اول که با این روش تست خواندن و درک مطلب بزنید، به این نتیجه برسید که این روش با روش خواندن ابتدا تا انتهای متن و بعد پاسخ گویی به سوالات، تفاوت زمانی چندانی ندارد و تقریبا باز هم وقت کم میاورید.

این کاملا طبیعی است. دو نکته را مد نظر داشته باشید. اول اینکه پیشرفت در خواندن و کم کردن زمان به طرز قابل توجه در مهارت خواندن و درک مطلب دیرتر از مهارتهای دیگر اتفاق می افتد. به عنوان مثال بعد از دو ماه تمرین در مهارت شنیدن، پیشرفت شما چشم گیر تر از دو ماه تمرین در مهارت خواندن خواهد بود. بنابراین باید زمان بیشتری را به خواندن اختصاص بدهید تا پیشرفت در این مهارت سریعتر رخ بدهد. دوم اینکه کاهش زمان بطور یک باره رخ نمی دهد و شما باید سعی کنید پس هر بار تست زنی، البته در شرایط امتحانی، چند دقیقه از زمان خود کم کنید. دقت داشته باشید که کم کردن زمان فقط با مدیریت زمان ممکن است

بعنوان مثال سوالی که بیش از دو یا سه دقیقه وقت شما را گرفته است را رها کنید و بعدا اگر زمان داشتید و یا در پایان تست به آن مراجعه کنید.

در نتیجه شاید پس از مثلا بیست بار تمرین و تست زنی با کمک این تکنیک ها، شما به تدریج در مهارت خواندن به زمان کمتری نیاز داشته باشید ولی با خواندن کامل متن و بعد پاسخگویی به سوالات، به شیوه سنتی، کمتر کردن زمان خواندن به این سرعت و به این زودی اتفاق نخواهد افتاد.

مطالعه برترین مطالب شهر آیلتس را به شما پیشنهاد میکنیم :

آیلتس تضمینی ، کلاس خصوصی آیلتس ، آموزش آیلتس آنلاین