٤ نكته فوق‌العاده مفید در ریدینگ

, ٤ نكته فوق‌العاده مفید در ریدینگ
  1. خوب است جهت دريافت يك ديد كلى از متن قبل از خواندن سؤالات نگاهى به پاراگراف اول به صورت كامل، “فقط” خط اول بقيه پاراگراف ها، و پاراگراف آخر به طور كامل بياندازيم. Preview
  2. تقريبا همه انواع سؤالات به ترتيب هستند به جز سوال هاى heading و contain و who said what.
  3. پس از اتمام هر مدل سوال،
    به احتمال زیاد مدل بعدى در پاراگراف بعدى آغاز مى شود. یعنی نیازی نیست پاراگراف قبلی را ادامه دهیم.
  4. اگر متن ريدينگ عنوان نداشت، آخرين سوال همان متن از شما مى خواهد كه به صورت چند گزينه اى عنوانى براى آن بيابيد. پاسخ به احتمال ٩٠ در صد درپاراگراف اول يا آخر است.