کتاب کمبریج آیلتس ۱۰

کتاب کمبریج آیلتس 10

کتاب کمبریج آیلتس ۱۰

کمبریج IELTS ۱۰ دانشجویان را قادر می سازد تا خود را با آیلتس آشنا کنند و با تکنیک های آزمون با استفاده از مواد آزمون معتبر تهیه شده،

توسط Cambridge ESOL آشنا شوند.

مقدمه ای بر ماژول های مختلف در هر کتاب شامل توضیح سیستم امتیاز دهی مورد استفاده کمبریج ESOL می باشد.

بخش جامع پاسخ ها و  scripte به این معنی است که این مواد برای دانشجویانی که بخشی یا کامل به تنهایی کار می کنند، ایده آل است.

 

[av_one_fifth first][av_button label=’cambridge ielts 10′ link=’https://ielts-city.com/wp-content/uploads/2018/09/cambridge-ielts-10.pdf’ link_target=” size=’large’ position=’center’ icon_select=’no’ icon=’ue800′ font=’entypo-fontello’ color=’theme-color’ custom_bg=’#444444′ custom_font=’#ffffff’ admin_preview_bg=”][/av_one_fifth]


دانلود mp3 کتاب کمبریج آیلتس ۱۰

 

[av_button label=’Cambridge.10.Test1part1′ link=’https://ielts-city.com/wp-content/uploads/2018/09/1.1.mp3′ link_target=” size=’large’ position=’center’ icon_select=’no’ icon=’ue800′ font=’entypo-fontello’ color=’theme-color’ custom_bg=’#444444′ custom_font=’#ffffff’ admin_preview_bg=”]

[av_button label=’Cambridge.10.test1part2′ link=’https://ielts-city.com/wp-content/uploads/2018/09/1.2.mp3′ link_target=” size=’large’ position=’center’ icon_select=’no’ icon=’ue800′ font=’entypo-fontello’ color=’theme-color’ custom_bg=’#444444′ custom_font=’#ffffff’ admin_preview_bg=”]

[av_button label=’Cambridge.10.test1part3′ link=’https://ielts-city.com/wp-content/uploads/2018/09/1.3.mp3′ link_target=” size=’large’ position=’center’ icon_select=’no’ icon=’ue800′ font=’entypo-fontello’ color=’theme-color’ custom_bg=’#444444′ custom_font=’#ffffff’ admin_preview_bg=”]

[av_button label=’Cambridge.10.test1part4′ link=’https://ielts-city.com/wp-content/uploads/2018/09/1.4.mp3′ link_target=” size=’large’ position=’center’ icon_select=’no’ icon=’ue800′ font=’entypo-fontello’ color=’theme-color’ custom_bg=’#444444′ custom_font=’#ffffff’ admin_preview_bg=”]


[av_button label=’Cambridge.10.test2part1′ link=’https://ielts-city.com/wp-content/uploads/2018/09/2.1.mp3′ link_target=” size=’large’ position=’center’ icon_select=’no’ icon=’ue800′ font=’entypo-fontello’ color=’theme-color’ custom_bg=’#444444′ custom_font=’#ffffff’ admin_preview_bg=”]

[av_button label=’Cambridge.10.test2part2′ link=’https://ielts-city.com/wp-content/uploads/2018/09/2.2.mp3′ link_target=” size=’large’ position=’center’ icon_select=’no’ icon=’ue800′ font=’entypo-fontello’ color=’theme-color’ custom_bg=’#444444′ custom_font=’#ffffff’ admin_preview_bg=”]

[av_button label=’Cambridge.10.test2part3′ link=’https://ielts-city.com/wp-content/uploads/2018/09/2.3.mp3′ link_target=” size=’large’ position=’center’ icon_select=’no’ icon=’ue800′ font=’entypo-fontello’ color=’theme-color’ custom_bg=’#444444′ custom_font=’#ffffff’ admin_preview_bg=”]

[av_button label=’Cambridge.10.test2part4′ link=’https://ielts-city.com/wp-content/uploads/2018/09/2.4.mp3′ link_target=” size=’large’ position=’center’ icon_select=’no’ icon=’ue800′ font=’entypo-fontello’ color=’theme-color’ custom_bg=’#444444′ custom_font=’#ffffff’ admin_preview_bg=”]


[av_button label=’Cambridge.10.test3part1′ link=’https://ielts-city.com/wp-content/uploads/2018/09/3.1.mp3′ link_target=” size=’large’ position=’center’ icon_select=’no’ icon=’ue800′ font=’entypo-fontello’ color=’theme-color’ custom_bg=’#444444′ custom_font=’#ffffff’ admin_preview_bg=”]

[av_button label=’Cambridge.10.test3part2′ link=’https://ielts-city.com/wp-content/uploads/2018/09/3.2.mp3′ link_target=” size=’large’ position=’center’ icon_select=’no’ icon=’ue800′ font=’entypo-fontello’ color=’theme-color’ custom_bg=’#444444′ custom_font=’#ffffff’ admin_preview_bg=”]

[av_button label=’Cambridge.10.test3part3′ link=’https://ielts-city.com/wp-content/uploads/2018/09/3.3.mp3′ link_target=” size=’large’ position=’center’ icon_select=’no’ icon=’ue800′ font=’entypo-fontello’ color=’theme-color’ custom_bg=’#444444′ custom_font=’#ffffff’ admin_preview_bg=”]

[av_button label=’Cambridge.10.test3part4′ link=’https://ielts-city.com/wp-content/uploads/2018/09/3.4.mp3′ link_target=” size=’large’ position=’center’ icon_select=’no’ icon=’ue800′ font=’entypo-fontello’ color=’theme-color’ custom_bg=’#444444′ custom_font=’#ffffff’ admin_preview_bg=”]


[av_button label=’Cambridge.10.test4part1′ link=’https://ielts-city.com/wp-content/uploads/2018/09/4.1.mp3′ link_target=” size=’large’ position=’center’ icon_select=’no’ icon=’ue800′ font=’entypo-fontello’ color=’theme-color’ custom_bg=’#444444′ custom_font=’#ffffff’ admin_preview_bg=”]

[av_button label=’Cambridge.10.test4part2′ link=’https://ielts-city.com/wp-content/uploads/2018/09/4.2.mp3′ link_target=” size=’large’ position=’center’ icon_select=’no’ icon=’ue800′ font=’entypo-fontello’ color=’theme-color’ custom_bg=’#444444′ custom_font=’#ffffff’ admin_preview_bg=”]

[av_button label=’Cambridge.10.test4part3′ link=’https://ielts-city.com/wp-content/uploads/2018/09/4.3.mp3′ link_target=” size=’large’ position=’center’ icon_select=’no’ icon=’ue800′ font=’entypo-fontello’ color=’theme-color’ custom_bg=’#444444′ custom_font=’#ffffff’ admin_preview_bg=”]

[av_button label=’Cambridge.10.test4part4′ link=’https://ielts-city.com/wp-content/uploads/2018/09/4.4.mp3′ link_target=” size=’large’ position=’center’ icon_select=’no’ icon=’ue800′ font=’entypo-fontello’ color=’theme-color’ custom_bg=’#444444′ custom_font=’#ffffff’ admin_preview_bg=”]


مطالب بیشتر:

مطالعه برترین مطالب شهر آیلتس را به شما پیشنهاد میکنیم :

آیلتس تضمینی ، کلاس خصوصی آیلتس ، آموزش آیلتس آنلاین