کتاب کمبریج آیلتس ۳

کتاب کمبریج آیلتس 3

کتاب کمبریج آیلتس ۳

 

[av_button label=’
دانلود کتاب کمبریج آیلتس ۳
‘ link=’https://ielts-city.com/wp-content/uploads/2018/08/Cambridge-IELTS-3.pdf’ link_target=” size=’large’ position=’center’ icon_select=’no’ icon=’ue800′ font=’entypo-fontello’ color=’theme-color’ custom_bg=’#444444′ custom_font=’#ffffff’ admin_preview_bg=”]

 [av_button label=’
SCRIPTS – Cambridge ielts 3′ link=’https://ielts-city.com/wp-content/uploads/2018/08/SCRIPTS-Cambridge-IELTS-3.pdf’ link_target=” size=’large’ position=’center’ icon_select=’no’ icon=’ue800′ font=’entypo-fontello’ color=’theme-color’ custom_bg=’#444444′ custom_font=’#ffffff’ admin_preview_bg=”]

 [av_button label=’
ANSWER – Cambridge ielts 3′ link=’https://ielts-city.com/wp-content/uploads/2018/08/ANSWER-Cambridge-IELTS-3.pdf’ link_target=” size=’large’ position=’center’ icon_select=’no’ icon=’ue800′ font=’entypo-fontello’ color=’theme-color’ custom_bg=’#444444′ custom_font=’#ffffff’ admin_preview_bg=”]


دانلود mp3 کتاب کمبریج آیلتس ۳

[av_button label=’Cambridge.3.test1′ link=’https://ielts-city.com/wp-content/uploads/2018/08/3-1.mp3′ link_target=” size=’large’ position=’center’ icon_select=’no’ icon=’ue800′ font=’entypo-fontello’ color=’theme-color’ custom_bg=’#444444′ custom_font=’#ffffff’ admin_preview_bg=”]


[av_button label=’Cambridge.3.test2′ link=’https://ielts-city.com/wp-content/uploads/2018/08/3-2.mp3′ link_target=” size=’large’ position=’center’ icon_select=’no’ icon=’ue800′ font=’entypo-fontello’ color=’theme-color’ custom_bg=’#444444′ custom_font=’#ffffff’ admin_preview_bg=”]


[av_button label=’Cambridge.3.test3′ link=’https://ielts-city.com/wp-content/uploads/2018/08/3-3.mp3′ link_target=” size=’large’ position=’center’ icon_select=’no’ icon=’ue800′ font=’entypo-fontello’ color=’theme-color’ custom_bg=’#444444′ custom_font=’#ffffff’ admin_preview_bg=”]


[av_button label=’Cambridge.3.test4′ link=’https://ielts-city.com/wp-content/uploads/2018/08/3-4.mp3′ link_target=” size=’large’ position=’center’ icon_select=’no’ icon=’ue800′ font=’entypo-fontello’ color=’theme-color’ custom_bg=’#444444′ custom_font=’#ffffff’ admin_preview_bg=”]


مطالب بیشتر:

 

مطالعه برترین مطالب شهر آیلتس را به شما پیشنهاد میکنیم :

آیلتس تضمینی ، کلاس خصوصی آیلتس ، آموزش آیلتس آنلاین