کتاب کمبریج آیلتس ۴

کتاب کمبریج آیلتس 4

کتاب کمبریج آیلتس ۴

[av_one_fifth first][av_button label=’cambridge ielts 4′ link=’https://ielts-city.com/wp-content/uploads/2018/08/Cambridge-IELTS-4.pdf’ link_target=” size=’large’ position=’center’ icon_select=’no’ icon=’ue800′ font=’entypo-fontello’ color=’theme-color’ custom_bg=’#444444′ custom_font=’#ffffff’ admin_preview_bg=”][/av_one_fifth]

[av_one_fifth][av_button label=’cambridge ielts 4-1′ link=’https://ielts-city.com/wp-content/uploads/2018/08/Cambridge-IELTS4.01.pdf’ link_target=” size=’large’ position=’center’ icon_select=’no’ icon=’ue800′ font=’entypo-fontello’ color=’theme-color’ custom_bg=’#444444′ custom_font=’#ffffff’ admin_preview_bg=”][/av_one_fifth]

[av_one_fifth][av_button label=’cambridge ielts 4-2′ link=’https://ielts-city.com/wp-content/uploads/2018/08/Cambridge-IELTS4.02.pdf’ link_target=” size=’large’ position=’center’ icon_select=’no’ icon=’ue800′ font=’entypo-fontello’ color=’theme-color’ custom_bg=’#444444′ custom_font=’#ffffff’ admin_preview_bg=”][/av_one_fifth]

[av_one_fifth][av_button label=’cambridge ielts 4-3′ link=’https://ielts-city.com/wp-content/uploads/2018/08/Cambridge-IELTS4.03.pdf’ link_target=” size=’large’ position=’center’ icon_select=’no’ icon=’ue800′ font=’entypo-fontello’ color=’theme-color’ custom_bg=’#444444′ custom_font=’#ffffff’ admin_preview_bg=”][/av_one_fifth]

[av_one_fifth][av_button label=’cambridge ielts 4-4′ link=’https://ielts-city.com/wp-content/uploads/2018/08/Cambridge-IELTS4.04.pdf’ link_target=” size=’large’ position=’center’ icon_select=’no’ icon=’ue800′ font=’entypo-fontello’ color=’theme-color’ custom_bg=’#444444′ custom_font=’#ffffff’ admin_preview_bg=”][/av_one_fifth]


[av_button label=’SCRIPTS – Cambridge ielts 4′ link=’https://ielts-city.com/wp-content/uploads/2018/08/SCRIPT-LISTENING-.pdf’ link_target=” size=’large’ position=’center’ icon_select=’no’ icon=’ue800′ font=’entypo-fontello’ color=’theme-color’ custom_bg=’#444444′ custom_font=’#ffffff’ admin_preview_bg=”]

 [av_button label=’
ANSWER – Cambridge ielts 4′ link=’https://ielts-city.com/wp-content/uploads/2018/08/cambridge-4-ans-key.pdf’ link_target=” size=’large’ position=’center’ icon_select=’no’ icon=’ue800′ font=’entypo-fontello’ color=’theme-color’ custom_bg=’#444444′ custom_font=’#ffffff’ admin_preview_bg=”]

 [av_button label=’
WRITING SAMPLE – Cambridge ielts ۴′ link=’https://ielts-city.com/wp-content/uploads/2018/08/WRITING-SAMPLE-.pdf’ link_target=” size=’large’ position=’center’ icon_select=’no’ icon=’ue800′ font=’entypo-fontello’ color=’theme-color’ custom_bg=’#444444′ custom_font=’#ffffff’ admin_preview_bg=”]


دانلود mp3 کتاب کمبریج آیلتس ۴

 

[av_button label=’Cambridge.4.test1part1′ link=’https://ielts-city.com/wp-content/uploads/2018/08/4-1-1.mp3′ link_target=” size=’large’ position=’center’ icon_select=’no’ icon=’ue800′ font=’entypo-fontello’ color=’theme-color’ custom_bg=’#444444′ custom_font=’#ffffff’ admin_preview_bg=”]

[av_button label=’Cambridge.4.test1part2′ link=’https://ielts-city.com/wp-content/uploads/2018/08/4-1-2.mp3′ link_target=” size=’large’ position=’center’ icon_select=’no’ icon=’ue800′ font=’entypo-fontello’ color=’theme-color’ custom_bg=’#444444′ custom_font=’#ffffff’ admin_preview_bg=”]

[av_button label=’Cambridge.4.test1part3′ link=’https://ielts-city.com/wp-content/uploads/2018/08/4-1-3.mp3′ link_target=” size=’large’ position=’center’ icon_select=’no’ icon=’ue800′ font=’entypo-fontello’ color=’theme-color’ custom_bg=’#444444′ custom_font=’#ffffff’ admin_preview_bg=”]

[av_button label=’Cambridge.4.test1part4′ link=’https://ielts-city.com/wp-content/uploads/2018/08/4-1-4.mp3′ link_target=” size=’large’ position=’center’ icon_select=’no’ icon=’ue800′ font=’entypo-fontello’ color=’theme-color’ custom_bg=’#444444′ custom_font=’#ffffff’ admin_preview_bg=”]


[av_button label=’Cambridge.4.test2part1′ link=’https://ielts-city.com/wp-content/uploads/2018/08/4-2-1.mp3′ link_target=” size=’large’ position=’center’ icon_select=’no’ icon=’ue800′ font=’entypo-fontello’ color=’theme-color’ custom_bg=’#444444′ custom_font=’#ffffff’ admin_preview_bg=”]

[av_button label=’Cambridge.4.test2part2′ link=’https://ielts-city.com/wp-content/uploads/2018/08/4-2-2.mp3′ link_target=” size=’large’ position=’center’ icon_select=’no’ icon=’ue800′ font=’entypo-fontello’ color=’theme-color’ custom_bg=’#444444′ custom_font=’#ffffff’ admin_preview_bg=”]

[av_button label=’Cambridge.4.test2part3′ link=’https://ielts-city.com/wp-content/uploads/2018/08/4-2-3.mp3′ link_target=” size=’large’ position=’center’ icon_select=’no’ icon=’ue800′ font=’entypo-fontello’ color=’theme-color’ custom_bg=’#444444′ custom_font=’#ffffff’ admin_preview_bg=”]

[av_button label=’Cambridge.4.test2part4′ link=’https://ielts-city.com/wp-content/uploads/2018/08/4-2-4.mp3′ link_target=” size=’large’ position=’center’ icon_select=’no’ icon=’ue800′ font=’entypo-fontello’ color=’theme-color’ custom_bg=’#444444′ custom_font=’#ffffff’ admin_preview_bg=”]


[av_button label=’Cambridge.4.test3part1′ link=’https://ielts-city.com/wp-content/uploads/2018/08/4-3-1.mp3′ link_target=” size=’large’ position=’center’ icon_select=’no’ icon=’ue800′ font=’entypo-fontello’ color=’theme-color’ custom_bg=’#444444′ custom_font=’#ffffff’ admin_preview_bg=”]

[av_button label=’Cambridge.4.test3part2′ link=’https://ielts-city.com/wp-content/uploads/2018/08/4-3-2.mp3′ link_target=” size=’large’ position=’center’ icon_select=’no’ icon=’ue800′ font=’entypo-fontello’ color=’theme-color’ custom_bg=’#444444′ custom_font=’#ffffff’ admin_preview_bg=”]

[av_button label=’Cambridge.4.test3part3′ link=’https://ielts-city.com/wp-content/uploads/2018/08/4-3-3.mp3′ link_target=” size=’large’ position=’center’ icon_select=’no’ icon=’ue800′ font=’entypo-fontello’ color=’theme-color’ custom_bg=’#444444′ custom_font=’#ffffff’ admin_preview_bg=”]

[av_button label=’Cambridge.4.test3part4′ link=’https://ielts-city.com/wp-content/uploads/2018/08/4-3-4.mp3′ link_target=” size=’large’ position=’center’ icon_select=’no’ icon=’ue800′ font=’entypo-fontello’ color=’theme-color’ custom_bg=’#444444′ custom_font=’#ffffff’ admin_preview_bg=”]


[av_button label=’Cambridge.4.test4part1′ link=’https://ielts-city.com/wp-content/uploads/2018/08/4-4-1.mp3′ link_target=” size=’large’ position=’center’ icon_select=’no’ icon=’ue800′ font=’entypo-fontello’ color=’theme-color’ custom_bg=’#444444′ custom_font=’#ffffff’ admin_preview_bg=”]

[av_button label=’Cambridge.4.test4part2′ link=’https://ielts-city.com/wp-content/uploads/2018/08/4-4-2.mp3′ link_target=” size=’large’ position=’center’ icon_select=’no’ icon=’ue800′ font=’entypo-fontello’ color=’theme-color’ custom_bg=’#444444′ custom_font=’#ffffff’ admin_preview_bg=”]

[av_button label=’Cambridge.4.test4part3′ link=’https://ielts-city.com/wp-content/uploads/2018/08/4-4-3.mp3′ link_target=” size=’large’ position=’center’ icon_select=’no’ icon=’ue800′ font=’entypo-fontello’ color=’theme-color’ custom_bg=’#444444′ custom_font=’#ffffff’ admin_preview_bg=”]

[av_button label=’Cambridge.4.test4part4′ link=’https://ielts-city.com/wp-content/uploads/2018/08/4-4-4.mp3′ link_target=” size=’large’ position=’center’ icon_select=’no’ icon=’ue800′ font=’entypo-fontello’ color=’theme-color’ custom_bg=’#444444′ custom_font=’#ffffff’ admin_preview_bg=”]


مطالب بیشتر:

مطالعه برترین مطالب شهر آیلتس را به شما پیشنهاد میکنیم :

آیلتس تضمینی ، کلاس خصوصی آیلتس ، آموزش آیلتس آنلاین