کتاب کمبریج آیلتس 5

کتاب کمبریج آیلتس 5, کتاب کمبریج آیلتس 5

کتاب کمبریج آیلتس 5

این کتاب برای زبان آموزان فرصتی عالی برای آشنا کردن با آیلتس و انجام تمرین های امتحان با استفاده از مواد آزمون معتبر تهیه شده توسط کمبریج ESOL فراهم می کند.

مطالعه برترین مطالب شهر آیلتس را به شما پیشنهاد میکنیم :

آیلتس تضمینی ، کلاس خصوصی آیلتس ، آموزش آیلتس آنلاین

مقدمه ای بر ماژول های مختلف در هر کتاب شامل توضیح سیستم امتیاز دهی مورد استفاده کمبریج ESOL می باشد.

بخش جامع پاسخ ها و scripts به این معنی است که این مواد برای زبان آموزانی که بخشی یا کامل به صورت self study کار می کنند، ایده آل است.

 

[av_one_fifth first][av_button label=’cambridge ielts 5′ link=’https://ielts-city.com/wp-content/uploads/2018/09/Cambridge-ielts-5.pdf’ link_target=” size=’large’ position=’center’ icon_select=’no’ icon=’ue800′ font=’entypo-fontello’ color=’theme-color’ custom_bg=’#444444′ custom_font=’#ffffff’ admin_preview_bg=”][/av_one_fifth]

[av_button label=’SCRIPTS – Cambridge ielts 5′ link=’https://ielts-city.com/wp-content/uploads/2018/09/SCRIPTS-Cambridge-ielts-5.pdf’ link_target=” size=’large’ position=’center’ icon_select=’no’ icon=’ue800′ font=’entypo-fontello’ color=’theme-color’ custom_bg=’#444444′ custom_font=’#ffffff’ admin_preview_bg=”]

 [av_button label=’
ANSWER – Cambridge ielts 5′ link=’https://ielts-city.com/wp-content/uploads/2018/09/ANSWER-Cambridge-ielts-5.pdf’ link_target=” size=’large’ position=’center’ icon_select=’no’ icon=’ue800′ font=’entypo-fontello’ color=’theme-color’ custom_bg=’#444444′ custom_font=’#ffffff’ admin_preview_bg=”]


دانلود mp3 کتاب کمبریج آیلتس 5

 

[av_button label=’Cambridge.5.test1part1′ link=’https://ielts-city.com/wp-content/uploads/2018/09/5-1-1.mp3′ link_target=” size=’large’ position=’center’ icon_select=’no’ icon=’ue800′ font=’entypo-fontello’ color=’theme-color’ custom_bg=’#444444′ custom_font=’#ffffff’ admin_preview_bg=”]

[av_button label=’Cambridge.5.test1part2′ link=’https://ielts-city.com/wp-content/uploads/2018/09/5-1-2.mp3′ link_target=” size=’large’ position=’center’ icon_select=’no’ icon=’ue800′ font=’entypo-fontello’ color=’theme-color’ custom_bg=’#444444′ custom_font=’#ffffff’ admin_preview_bg=”]

[av_button label=’Cambridge.5.test1part3′ link=’https://ielts-city.com/wp-content/uploads/2018/09/5-1-3.mp3′ link_target=” size=’large’ position=’center’ icon_select=’no’ icon=’ue800′ font=’entypo-fontello’ color=’theme-color’ custom_bg=’#444444′ custom_font=’#ffffff’ admin_preview_bg=”]

[av_button label=’Cambridge.5.test1part4′ link=’https://ielts-city.com/wp-content/uploads/2018/09/5-1-4.mp3′ link_target=” size=’large’ position=’center’ icon_select=’no’ icon=’ue800′ font=’entypo-fontello’ color=’theme-color’ custom_bg=’#444444′ custom_font=’#ffffff’ admin_preview_bg=”]


[av_button label=’Cambridge.5.test2part1′ link=’https://ielts-city.com/wp-content/uploads/2018/09/5-2-1.mp3′ link_target=” size=’large’ position=’center’ icon_select=’no’ icon=’ue800′ font=’entypo-fontello’ color=’theme-color’ custom_bg=’#444444′ custom_font=’#ffffff’ admin_preview_bg=”]

[av_button label=’Cambridge.5.test2part2′ link=’https://ielts-city.com/wp-content/uploads/2018/09/5-2-2.mp3′ link_target=” size=’large’ position=’center’ icon_select=’no’ icon=’ue800′ font=’entypo-fontello’ color=’theme-color’ custom_bg=’#444444′ custom_font=’#ffffff’ admin_preview_bg=”]

[av_button label=’Cambridge.5.test2part3′ link=’https://ielts-city.com/wp-content/uploads/2018/09/5-2-3.mp3′ link_target=” size=’large’ position=’center’ icon_select=’no’ icon=’ue800′ font=’entypo-fontello’ color=’theme-color’ custom_bg=’#444444′ custom_font=’#ffffff’ admin_preview_bg=”]

[av_button label=’Cambridge.5.test2part4′ link=’https://ielts-city.com/wp-content/uploads/2018/09/5-2-4.mp3′ link_target=” size=’large’ position=’center’ icon_select=’no’ icon=’ue800′ font=’entypo-fontello’ color=’theme-color’ custom_bg=’#444444′ custom_font=’#ffffff’ admin_preview_bg=”]


[av_button label=’Cambridge.5.test3part1′ link=’https://ielts-city.com/wp-content/uploads/2018/09/5-3-1.mp3′ link_target=” size=’large’ position=’center’ icon_select=’no’ icon=’ue800′ font=’entypo-fontello’ color=’theme-color’ custom_bg=’#444444′ custom_font=’#ffffff’ admin_preview_bg=”]

[av_button label=’Cambridge.5.test3part2′ link=’https://ielts-city.com/wp-content/uploads/2018/09/5-3-2.mp3′ link_target=” size=’large’ position=’center’ icon_select=’no’ icon=’ue800′ font=’entypo-fontello’ color=’theme-color’ custom_bg=’#444444′ custom_font=’#ffffff’ admin_preview_bg=”]

[av_button label=’Cambridge.5.test3part3′ link=’https://ielts-city.com/wp-content/uploads/2018/09/5-3-3.mp3′ link_target=” size=’large’ position=’center’ icon_select=’no’ icon=’ue800′ font=’entypo-fontello’ color=’theme-color’ custom_bg=’#444444′ custom_font=’#ffffff’ admin_preview_bg=”]

[av_button label=’Cambridge.5.test3part4′ link=’https://ielts-city.com/wp-content/uploads/2018/09/5-3-4.mp3′ link_target=” size=’large’ position=’center’ icon_select=’no’ icon=’ue800′ font=’entypo-fontello’ color=’theme-color’ custom_bg=’#444444′ custom_font=’#ffffff’ admin_preview_bg=”]


[av_button label=’Cambridge.5.test4part1′ link=’https://ielts-city.com/wp-content/uploads/2018/09/5-4-1.mp3′ link_target=” size=’large’ position=’center’ icon_select=’no’ icon=’ue800′ font=’entypo-fontello’ color=’theme-color’ custom_bg=’#444444′ custom_font=’#ffffff’ admin_preview_bg=”]

[av_button label=’Cambridge.5.test4part2′ link=’https://ielts-city.com/wp-content/uploads/2018/09/5-4-2.mp3′ link_target=” size=’large’ position=’center’ icon_select=’no’ icon=’ue800′ font=’entypo-fontello’ color=’theme-color’ custom_bg=’#444444′ custom_font=’#ffffff’ admin_preview_bg=”]

[av_button label=’Cambridge.5.test4part3′ link=’https://ielts-city.com/wp-content/uploads/2018/09/5-4-3.mp3′ link_target=” size=’large’ position=’center’ icon_select=’no’ icon=’ue800′ font=’entypo-fontello’ color=’theme-color’ custom_bg=’#444444′ custom_font=’#ffffff’ admin_preview_bg=”]

[av_button label=’Cambridge.5.test4part4′ link=’https://ielts-city.com/wp-content/uploads/2018/09/5-4-4.mp3′ link_target=” size=’large’ position=’center’ icon_select=’no’ icon=’ue800′ font=’entypo-fontello’ color=’theme-color’ custom_bg=’#444444′ custom_font=’#ffffff’ admin_preview_bg=”]


مطالب بیشتر: