کتاب کمبریج آیلتس ۵

کتاب کمبریج آیلتس 5

کتاب کمبریج آیلتس ۵

این کتاب برای زبان آموزان فرصتی عالی برای آشنا کردن با آیلتس و انجام تمرین های امتحان با استفاده از مواد آزمون معتبر تهیه شده توسط کمبریج ESOL فراهم می کند.

مقدمه ای بر ماژول های مختلف در هر کتاب شامل توضیح سیستم امتیاز دهی مورد استفاده کمبریج ESOL می باشد.

بخش جامع پاسخ ها و scripts به این معنی است که این مواد برای زبان آموزانی که بخشی یا کامل به صورت self study کار می کنند، ایده آل است.

 

[av_one_fifth first][av_button label=’cambridge ielts 5′ link=’https://ielts-city.com/wp-content/uploads/2018/09/Cambridge-ielts-5.pdf’ link_target=” size=’large’ position=’center’ icon_select=’no’ icon=’ue800′ font=’entypo-fontello’ color=’theme-color’ custom_bg=’#444444′ custom_font=’#ffffff’ admin_preview_bg=”][/av_one_fifth]

[av_button label=’SCRIPTS – Cambridge ielts 5′ link=’https://ielts-city.com/wp-content/uploads/2018/09/SCRIPTS-Cambridge-ielts-5.pdf’ link_target=” size=’large’ position=’center’ icon_select=’no’ icon=’ue800′ font=’entypo-fontello’ color=’theme-color’ custom_bg=’#444444′ custom_font=’#ffffff’ admin_preview_bg=”]

 [av_button label=’
ANSWER – Cambridge ielts 5′ link=’https://ielts-city.com/wp-content/uploads/2018/09/ANSWER-Cambridge-ielts-5.pdf’ link_target=” size=’large’ position=’center’ icon_select=’no’ icon=’ue800′ font=’entypo-fontello’ color=’theme-color’ custom_bg=’#444444′ custom_font=’#ffffff’ admin_preview_bg=”]


دانلود mp3 کتاب کمبریج آیلتس ۵

 

[av_button label=’Cambridge.5.test1part1′ link=’https://ielts-city.com/wp-content/uploads/2018/09/5-1-1.mp3′ link_target=” size=’large’ position=’center’ icon_select=’no’ icon=’ue800′ font=’entypo-fontello’ color=’theme-color’ custom_bg=’#444444′ custom_font=’#ffffff’ admin_preview_bg=”]

[av_button label=’Cambridge.5.test1part2′ link=’https://ielts-city.com/wp-content/uploads/2018/09/5-1-2.mp3′ link_target=” size=’large’ position=’center’ icon_select=’no’ icon=’ue800′ font=’entypo-fontello’ color=’theme-color’ custom_bg=’#444444′ custom_font=’#ffffff’ admin_preview_bg=”]

[av_button label=’Cambridge.5.test1part3′ link=’https://ielts-city.com/wp-content/uploads/2018/09/5-1-3.mp3′ link_target=” size=’large’ position=’center’ icon_select=’no’ icon=’ue800′ font=’entypo-fontello’ color=’theme-color’ custom_bg=’#444444′ custom_font=’#ffffff’ admin_preview_bg=”]

[av_button label=’Cambridge.5.test1part4′ link=’https://ielts-city.com/wp-content/uploads/2018/09/5-1-4.mp3′ link_target=” size=’large’ position=’center’ icon_select=’no’ icon=’ue800′ font=’entypo-fontello’ color=’theme-color’ custom_bg=’#444444′ custom_font=’#ffffff’ admin_preview_bg=”]


[av_button label=’Cambridge.5.test2part1′ link=’https://ielts-city.com/wp-content/uploads/2018/09/5-2-1.mp3′ link_target=” size=’large’ position=’center’ icon_select=’no’ icon=’ue800′ font=’entypo-fontello’ color=’theme-color’ custom_bg=’#444444′ custom_font=’#ffffff’ admin_preview_bg=”]

[av_button label=’Cambridge.5.test2part2′ link=’https://ielts-city.com/wp-content/uploads/2018/09/5-2-2.mp3′ link_target=” size=’large’ position=’center’ icon_select=’no’ icon=’ue800′ font=’entypo-fontello’ color=’theme-color’ custom_bg=’#444444′ custom_font=’#ffffff’ admin_preview_bg=”]

[av_button label=’Cambridge.5.test2part3′ link=’https://ielts-city.com/wp-content/uploads/2018/09/5-2-3.mp3′ link_target=” size=’large’ position=’center’ icon_select=’no’ icon=’ue800′ font=’entypo-fontello’ color=’theme-color’ custom_bg=’#444444′ custom_font=’#ffffff’ admin_preview_bg=”]

[av_button label=’Cambridge.5.test2part4′ link=’https://ielts-city.com/wp-content/uploads/2018/09/5-2-4.mp3′ link_target=” size=’large’ position=’center’ icon_select=’no’ icon=’ue800′ font=’entypo-fontello’ color=’theme-color’ custom_bg=’#444444′ custom_font=’#ffffff’ admin_preview_bg=”]


[av_button label=’Cambridge.5.test3part1′ link=’https://ielts-city.com/wp-content/uploads/2018/09/5-3-1.mp3′ link_target=” size=’large’ position=’center’ icon_select=’no’ icon=’ue800′ font=’entypo-fontello’ color=’theme-color’ custom_bg=’#444444′ custom_font=’#ffffff’ admin_preview_bg=”]

[av_button label=’Cambridge.5.test3part2′ link=’https://ielts-city.com/wp-content/uploads/2018/09/5-3-2.mp3′ link_target=” size=’large’ position=’center’ icon_select=’no’ icon=’ue800′ font=’entypo-fontello’ color=’theme-color’ custom_bg=’#444444′ custom_font=’#ffffff’ admin_preview_bg=”]

[av_button label=’Cambridge.5.test3part3′ link=’https://ielts-city.com/wp-content/uploads/2018/09/5-3-3.mp3′ link_target=” size=’large’ position=’center’ icon_select=’no’ icon=’ue800′ font=’entypo-fontello’ color=’theme-color’ custom_bg=’#444444′ custom_font=’#ffffff’ admin_preview_bg=”]

[av_button label=’Cambridge.5.test3part4′ link=’https://ielts-city.com/wp-content/uploads/2018/09/5-3-4.mp3′ link_target=” size=’large’ position=’center’ icon_select=’no’ icon=’ue800′ font=’entypo-fontello’ color=’theme-color’ custom_bg=’#444444′ custom_font=’#ffffff’ admin_preview_bg=”]


[av_button label=’Cambridge.5.test4part1′ link=’https://ielts-city.com/wp-content/uploads/2018/09/5-4-1.mp3′ link_target=” size=’large’ position=’center’ icon_select=’no’ icon=’ue800′ font=’entypo-fontello’ color=’theme-color’ custom_bg=’#444444′ custom_font=’#ffffff’ admin_preview_bg=”]

[av_button label=’Cambridge.5.test4part2′ link=’https://ielts-city.com/wp-content/uploads/2018/09/5-4-2.mp3′ link_target=” size=’large’ position=’center’ icon_select=’no’ icon=’ue800′ font=’entypo-fontello’ color=’theme-color’ custom_bg=’#444444′ custom_font=’#ffffff’ admin_preview_bg=”]

[av_button label=’Cambridge.5.test4part3′ link=’https://ielts-city.com/wp-content/uploads/2018/09/5-4-3.mp3′ link_target=” size=’large’ position=’center’ icon_select=’no’ icon=’ue800′ font=’entypo-fontello’ color=’theme-color’ custom_bg=’#444444′ custom_font=’#ffffff’ admin_preview_bg=”]

[av_button label=’Cambridge.5.test4part4′ link=’https://ielts-city.com/wp-content/uploads/2018/09/5-4-4.mp3′ link_target=” size=’large’ position=’center’ icon_select=’no’ icon=’ue800′ font=’entypo-fontello’ color=’theme-color’ custom_bg=’#444444′ custom_font=’#ffffff’ admin_preview_bg=”]


مطالب بیشتر:

مطالعه برترین مطالب شهر آیلتس را به شما پیشنهاد میکنیم :

آیلتس تضمینی ، کلاس خصوصی آیلتس ، آموزش آیلتس آنلاین