کلاس ترجمه همزمان و آیلتس دکتر وحید طائب نیا

کلاس ترجمه همزمان و آیلتس دکتر وحید طائب نیا

وحید طائب نیا هستم؛

مدرس آزمونهای بین المللی زبان انگلیسی و مترجم همزمان کنفرانس ها و رویداد های بین المللی و دارای مدرک رسمی TESOL از استرالیا و با تجربه بیش از ۱۷ سال کار بر روی آزمون های بین المللی.

مروری بر فعالیت های من
دارای مدرک رسمی TESOL از استرالیا
تجربه بیش از ۱۷ سال کار بر روی آزمون های بین المللی
توفیق شاگردان در گرفتن نمره ممتاز آزمون آیلتس (۸٫۵-۹)
طراحی LESSON PLAN برای کتابهای معتبر ایلتس به صورت سفارشی
برگزاری workshop تخصصی در زمینه ترجمه همزمان ( فارسی به انگلیسی و بالعکس )
مترجم همزمان دومین دوره مدرسه فروش ایران توسط دانشگاه هامبورگ آلمان
مترجم همزمان پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت تغییر خلاقیت و نوآوری در سالن نژاد فلاح کرج
مترجم همزمان همایش مدیریت فروش با سخنرانی پروفسور دکتر هنریک میر
مترجم همزمان در نمایشگاه نانو در صنعت کاشی
دارای مدرک رسمی TESOL از استرالیا
تجربه بیش از ۱۷ سال کار بر روی آزمون های بین المللی
توفیق شاگردان در گرفتن نمره ممتاز آزمون آیلتس (۸٫۵-۹)
طراحی LESSON PLAN برای کتابهای معتبر ایلتس به صورت سفارشی
برگزاری workshop تخصصی در زمینه ترجمه همزمان ( فارسی به انگلیسی و بالعکس )
مترجم همزمان دومین دوره مدرسه فروش ایران توسط دانشگاه هامبورگ آلمان
مترجم همزمان پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت تغییر خلاقیت و نوآوری در سالن نژاد فلاح کرج
مترجم همزمان همایش مدیریت فروش با سخنرانی پروفسور دکتر هنریک میر
مترجم همزمان در نمایشگاه نانو در صنعت کاشی
مترجم همزمان کتاب سال ایران با حضور رئیس جمهور محترم آقای دکتر روحانی و وزیر محترم ارشاد آقای صالحی
مترجم همزمان وزیر بهداشت دکتر سید حسن قاضی زاده هاشمی
مترجم همزمان همایش بین المللی ثبت بیماری ها و پیامد های سلامت در ستاد مرکزی علوم پزشکی تهران
مترجم همزمان پنجاهمین سالگرد تاسیس کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
مترجم همزمان وزیر صنعت، معدن و تجارت جناب آقای شریعتمداری
مترجم همزمان کارگاه آموزشی شرکت هنکل

کلاس ترجمه همزمان و آیلتس دکتر وحید طائب نیا

کلاس ترجمه همزمان و آیلتس دکتر وحید طائب نیا

کلاس ترجمه همزمان و آیلتس دکتر وحید طائب نیا

کلاس ترجمه همزمان و آیلتس دکتر وحید طائب نیا

[av_one_fourth first]کلاس ترجمه همزمان و آیلتس دکتر وحید طائب نیا

کلاس ترجمه همزمان و آیلتس دکتر وحید طائب نیا
کلاس ترجمه همزمان و آیلتس دکتر وحید طائب نیا

کلاس ترجمه همزمان و آیلتس دکتر وحید طائب نیا
کلاس ترجمه همزمان و آیلتس دکتر وحید طائب نیا

کلاس ترجمه همزمان و آیلتس دکتر وحید طائب نیا

کلاس ترجمه همزمان و آیلتس دکتر وحید طائب نیا دکتر وحید طائب نیا
کلاس مترجمی همزمان و آیلتس دکتر وحید طائب نیا

کلاس مترجمی همزمان و آیلتس دکتر وحید طائب نیا

کلاس مترجمی همزمان و آیلتس دکتر وحید طائب نیا
کلاس مترجمی همزمان و آیلتس دکتر وحید طائب نیا
کلاس مترجمی همزمان و آیلتس دکتر وحید طائب نیا
کلاس مترجمی همزمان و آیلتس دکتر وحید طائب نیا

کلاس مترجمی همزمان و آیلتس دکتر وحید طائب نیا

کلاس مترجمی همزمان و آیلتس دکتر وحید طائب نیا
کلاس مترجمی همزمان و آیلتس دکتر وحید طائب نیا

کلاس مترجمی همزمان و آیلتس دکتر وحید طائب نیا

کلاس مترجمی همزمان و آیلتس دکتر وحید طائب نیا

کلاس مترجمی همزمان و آیلتس دکتر وحید طائب نیا

کلاس مترجمی همزمان و آیلتس دکتر وحید طائب نیا
کلاس مترجمی همزمان و آیلتس دکتر وحید طائب نیا
[/av_one_fourth] [av_one_fourth] کلاس مترجمی همزمان و آیلتس دکتر وحید طائب نیا
[/av_one_fourth] [av_one_fourth] کلاس مترجمی همزمان و آیلتس دکتر وحید طائب نیا
[/av_one_fourth] [av_one_fourth] کلاس مترجمی همزمان و آیلتس دکتر وحید طائب نیا
[/av_one_fourth] [av_one_fourth] کلاس مترجمی همزمان و آیلتس دکتر وحید طائب نیا
[/av_one_fourth] [av_one_fourth] کلاس مترجمی همزمان و آیلتس دکتر وحید طائب نیا
[/av_one_fourth] [av_one_fourth] کلاس مترجمی همزمان و آیلتس دکتر وحید طائب نیا
[/av_one_fourth] [av_one_fourth] کلاس مترجمی همزمان و آیلتس دکتر وحید طائب نیا
[/av_one_fourth] [av_one_fourth] کلاس مترجمی همزمان و آیلتس دکتر وحید طائب نیا
[/av_one_fourth] [av_one_fourth] کلاس مترجمی همزمان و آیلتس دکتر وحید طائب نیا
[/av_one_fourth] [av_one_fourth] کلاس مترجمی همزمان و آیلتس دکتر وحید طائب نیا
[/av_one_fourth] [av_one_fourth] کلاس مترجمی همزمان و آیلتس دکتر وحید طائب نیا
[/av_one_fourth] [av_one_fourth] کلاس مترجمی همزمان و آیلتس دکتر وحید طائب نیا
[/av_one_fourth] [av_one_fourth] کلاس مترجمی همزمان و آیلتس دکتر وحید طائب نیا
[/av_one_fourth] [av_one_fourth] کلاس مترجمی همزمان و آیلتس دکتر وحید طائب نیا [/av_one_fourth] [av_one_fourth] کلاس مترجمی همزمان و آیلتس دکتر وحید طائب نیا [/av_one_fourth] [av_one_fourth] کلاس مترجمی همزمان و آیلتس دکتر وحید طائب نیا[/av_one_fourth] [av_one_fourth] کلاس مترجمی همزمان و آیلتس دکتر وحید طائب نیا[/av_one_fourth] [av_one_fourth] کلاس مترجمی همزمان و آیلتس دکتر وحید طائب نیا[/av_one_fourth] [av_one_fourth] کلاس مترجمی همزمان و آیلتس دکتر وحید طائب نیا[/av_one_fourth] [av_one_fourth] کلاس مترجمی همزمان و آیلتس دکتر وحید طائب نیا [/av_one_fourth] [av_one_fourth] کلاس مترجمی همزمان و آیلتس دکتر وحید طائب نیا[/av_one_fourth] [av_one_fourth] کلاس مترجمی همزمان و آیلتس دکتر وحید طائب نیا [/av_one_fourth] [av_one_fourth] کلاس مترجمی همزمان و آیلتس دکتر وحید طائب نیا[/av_one_fourth] [av_one_fourth] کلاس مترجمی همزمان و آیلتس دکتر وحید طائب نیا[/av_one_fourth] [av_one_fourth] کلاس مترجمی همزمان و آیلتس دکتر وحید طائب نیا[/av_one_fourth] [av_one_fourth] کلاس مترجمی همزمان و آیلتس دکتر وحید طائب نیا[/av_one_fourth] [av_one_fourth] کلاس مترجمی همزمان و آیلتس دکتر وحید طائب نیا [/av_one_fourth] [av_one_fourth] کلاس مترجمی همزمان و آیلتس دکتر وحید طائب نیا[/av_one_fourth] [av_one_fourth] کلاس مترجمی همزمان و آیلتس دکتر وحید طائب نیا [/av_one_fourth] [av_one_fourth] کلاس مترجمی همزمان و آیلتس دکتر وحید طائب نیا[/av_one_fourth] [av_one_fourth] کلاس مترجمی همزمان و آیلتس دکتر وحید طائب نیا[/av_one_fourth] [av_one_fourth] کلاس مترجمی همزمان و آیلتس دکتر وحید طائب نیا[/av_one_fourth] [av_one_fourth] کلاس مترجمی همزمان و آیلتس دکتر وحید طائب نیا[/av_one_fourth]

[av_one_fourth first]dr taebniya2 1 225x300[/av_one_fourth]

[av_one_fourth]dr taebniya2 2 300x225[/av_one_fourth]

[av_one_fourth]interpreter1 1 225x300[/av_one_fourth]

[av_one_fourth]interpreter1 5 300x286[/av_one_fourth]

[av_one_fourth first]interpreter1 7 225x300[/av_one_fourth]

[av_one_fourth]interpreter1 300x233[/av_one_fourth]

[av_one_fourth]interpreter2 2 225x300[/av_one_fourth]

[av_one_fourth]interpreter2 5 225x300[/av_one_fourth]

[av_one_fourth first]interpreter2 8 225x300[/av_one_fourth]

[av_one_fourth]interpreter3 4 225x300[/av_one_fourth]

[av_one_fourth]interpreter3 10 225x300[/av_one_fourth]

[av_one_fourth]interpreter iran 1 300x225[/av_one_fourth]

[av_one_fourth first]interpreter iran 2 300x225[/av_one_fourth]

[av_one_fourth]interpreter iran 4 300x225[/av_one_fourth]

[av_one_fourth]interpreter iran 5 300x225[/av_one_fourth]

[av_one_fourth]interpreter iran 6 300x225[/av_one_fourth]

[av_one_fourth]interpreter iran 9 300x225[/av_one_fourth]

[av_one_fourth]iran motarjem 1 300x225[/av_one_fourth]

[av_one_fourth]iran motarjem 2 1 225x300[/av_one_fourth]

[av_one_fourth]iran motarjem 3 1 225x300[/av_one_fourth]

[av_one_fourth]iran motarjem 3 300x225[/av_one_fourth]

[av_one_fourth]iran motarjem 4 1 300x225[/av_one_fourth]

[av_one_fourth first]iran motarjem 5 300x225[/av_one_fourth]

[av_one_fourth]MH22[/av_one_fourth]

[av_one_fourth]MH23[/av_one_fourth]

[av_one_fourth]motarjem01 225x300[/av_one_fourth]

[av_one_fourth first]motarjem 1 1 225x300 1[/av_one_fourth]

[av_one_fourth]motarjem 1 1 225x300[/av_one_fourth]

[av_one_fourth]motarjem 1 225x300[/av_one_fourth]

[av_one_fourth]motarjem1 300x225[/av_one_fourth]

[av_one_fourth first]motarjem02 225x300[/av_one_fourth]

[av_one_fourth]motarjem 2 1 225x300[/av_one_fourth]

[av_one_fourth]motarjem2 300x225[/av_one_fourth]

[av_one_fourth]motarjem 3 225x300[/av_one_fourth]

[av_one_fourth]motarjem4 300x225[/av_one_fourth]

[av_one_fourth]motarjem7 300x265[/av_one_fourth]

[av_one_fourth]motarjem iran 1 1 225x300[/av_one_fourth]

[av_one_fourth]motarjem iran 1 2 225x300[/av_one_fourth]

[av_one_fourth]motarjem iran 1 3 174x300[/av_one_fourth]

[av_one_fourth]motarjem iran 1 4 260x300[/av_one_fourth]

[av_one_fourth]motarjemiran 1 225x300[/av_one_fourth]

[av_one_fourth]motarjem iran 2 1 300x192[/av_one_fourth]

[av_one_fourth]motarjem iran 2 3 225x300[/av_one_fourth]

[av_one_fourth]motarjem iran 2 4 225x300[/av_one_fourth]

[av_one_fourth]motarjemiran 2 225x300[/av_one_fourth]

[av_one_fourth]motarjem iran 3 1 300x225[/av_one_fourth]