کلاس نیمه گروهی

کلاسهای نیمه گروهی گروه شهر آیلتس با توجه به نیاز زبان آموزان در سطوح مختلف زبان انگلیسی و زبان آموزانی که موفق به گرفتن نمره مورد نظر خود در امتحان آیلتس نشده اند و نیاز به بررسی علل عدم موفقیت خود در هر یک از مهارتهای آیلتس را دارند تشکیل می شود.